Brieven

Arts is waardevolle ontwikkelingshulp

Recent bracht minister Kaag een bezoek aan de vluchtelingenkampen in Kalemie in de Democratische Republiek Congo (Met minister Kaag naar Congo, 17/3). In kampen als deze leven de slachtoffers van conflicten in armoede, met honger en geweld en de onzekerheid of zij bijvoorbeeld een bevalling zullen overleven. Op deze plekken komen Nederlandse tropenartsen (thans AIGT: Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropische Geneeskunde) tot hun volle recht. Al tientallen jaren brengen deze artsen verlichting op plaatsen waar anders geen gezondheidszorg voorhanden is.

Vreemd genoeg wordt de opleiding tot AIGT, in 2012 erkend, niet gefinancierd. Het komt dus neer op liefdewerk van de artsen die het Nederlandse deel van de opleiding verzorgen. Nieuw is de stage in een Afrikaans ziekenhuis om op te leiden onder de omstandigheden waarin straks gewerkt zal worden. Dit maakt de opleiding ook voor de Nederlandse gezondheidszorg zo waardevol, omdat de basisvaardigheden van de geneeskunde zo behouden blijven.

Tegelijkertijd zijn de kosten van de stage voor de AIGT nauwelijks op te brengen. Dat terwijl het een waardevolle vorm van ontwikkelingshulp is. Een arts is immers een onversneden vorm van hulp, niet in te ruilen voor luxe producten of wapentuig. Er zijn derhalve redenen genoeg om de opleiding door de overheid te laten financieren.

chirurg en voorzitter Netherlands Society for International Surgery
Tropenarts en chirurg
Tropenarts en chirurg
AIGT, nu in opleiding tot kinderchirurg
AIGT, nu in opleiding tot chirurg
AIGT Lion Heart Medical Centre Sierra Leone
AIGT, nu in opleiding tot chirurg
AIGT Masanga Hospital Sierra Leone
AIGT, nu in opleiding tot orthopeed