Wereldwijde CO2-uitstoot voor het eerst in drie jaar toegenomen

Volgens het Internationaal Energieagentschap zijn de huidige inspanningen om klimaatverandering te bestrijden “verre van voldoende.”

Foto Getty Images/iStock

De wereldwijde CO2-uitstoot is vorig jaar voor het eerst in drie jaar weer toegenomen. Uit schattingen blijkt dat het gaat om een toename van 1,4 procent naar 32.5 gigaton, een historisch hoogtepunt. Dat blijkt uit cijfers van het Internationaal Energieagentschap (IEA) donderdag.

De toename hangt samen met de toegenomen energievraag vanwege de wereldwijde economische groei. Vooral fossiele brandstoffen kwamen aan deze vraag tegemoet, aldus IEA-directeur Fatih Birol. Volgens de directeur toont de toename dat de huidige inspanningen om klimaatverandering te bestrijden “verre van voldoende zijn”. Zo is er volgens de directeur te weinig aandacht voor energiebesparing.

Groeiende economieën

Tweederde van de toename van CO2 is toe te schrijven aan Aziatische economieën. In China, een van de grootste vervuilers ter wereld, nam de CO2-uitstoot met 1,7 procent toe. Opvallend omdat de economie in het land met ruim 7 procent groeide. Dat de CO2-uitstoot hier enigszins op achterbleef komt door de inzet van duurzame energie en de overstap van steenkool naar aardgas.

Ook in de Europese Unie was een toename van 1,5 procent te zien. Dit komt met name door het toenemend gebruik van olie en gas en maakt “de gemaakte vooruitgang van de afgelopen jaren deels ongedaan”, aldus het IEA.

Het IEA adviseerde vorig jaar: ‘Enorme investeringen nodig in klimaattechnologie om ‘Parijs’ te halen’

Niet overal nam de uitstoot van CO2 toe. In de Verenigde Staten (VS), na China de grootste uitstoter van broeikasgassen ter wereld, nam de uitstoot af met 0,5 procent. Voor het eerst kwam dit door de inzet van duurzame energie. In de voorgaande jaren had de afname vooral te maken had met het toenemend gebruik van aardgas in plaats van steenkool. Aardgas stoot ongeveer de helft van de CO2 uit in vergelijking met steenkool. Ook in Mexico, Japan en het Verenigd Koninkrijk nam de uitstoot af.

Nederland

Het IEA gaat in het rapport niet in op specifieke Europese landen. Vorig jaar berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek dat Nederland in 2016 voor de tweede keer op rij meer CO2 uitstootte. In het vierde kwartaal van dat jaar nam de uitstoot zelfs met ruim 7 procent toe ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Voor het Nederlandse energieakkoord bleken aanscherpingen nodig: Alleen met ‘maximale inzet’ is energieakkoord haalbaar

Duurzame energie

Ondanks de toename van CO2 nam ook de opwek van duurzame energie met “grote stappen” toe, aldus het IEA. Elektriciteit wordt steeds vaker opgewekt met bijvoorbeeld windmolens en zonnepanelen. Wereldwijd werd 25 procent van de elektriciteit duurzaam opgewekt. China en de VS waren vorig jaar samen verantwoordelijk voor de helft van de toename van duurzame energie, de EU voor acht procent.

De organisatie waarschuwt dat er vorig jaar te weinig is gebeurd op het gebied van energiebesparing. Dit heeft volgens het IEA te maken met een gebrek aan strenge regelgeving en een dalende energieprijs.