Brieven

Brieven 22/03/2018

Eenzame ouderen (2)

Erbij horen

In NRC zegt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid: „Ik wil wel onderstrepen: ouderen moeten weten dat ze erbij horen. Dat ze nog onderdeel uitmaken van de samenleving.” Dit is ongetwijfeld goed bedoeld, maar illustreert toch een denkfout. Het ‘nog’ had moeten worden weggelaten. Zij horen er gewoon bij.

Speelgoed voor varkens

Ongeschikt materiaal

Afgelopen weekend toonde NRC acht foto’s van afleidingsmateriaal voor varkens, zoals kettingen met ballen, hout of bouten (Speelgoed voor varkens, 17/3). In de begeleidende tekst wordt aangegeven dat deze materialen ontoereikend zijn.

Varkens willen wroeten op zoek naar voedsel. Als er niets te wroeten valt of als er onvoldoende voer is, dan gaan ze hun wroetgedrag op één voorwerp of op hun hokgenoten richten. Dat kan tot elkaar bijten leiden, tot zelfs bloeden toe. Daarom krijgen varkens afleidingsmateriaal.

De foto’s in NRC zijn gemaakt bij varkensbedrijven die meedoen aan het keurmerk Beter Leven 1 ster van de Dierenbescherming. Onder dat keurmerk moet afleidingsmateriaal aan minstens drie van de volgende vijf eigenschappen voldoen (en vanaf 2019 zelfs aan alle vijf): wroetbaar, bijtbaar, eetbaar, afbreekbaar en regelmatig ververst. De meeste materialen op de foto’s lijken hieraan niet te voldoen. Controle van de gefotografeerde bedrijven moet duidelijk maken of dit zo is, of dat de varkenshouder daarnaast bijvoorbeeld als afleiding stro verstrekt. De fotografe wil de bedrijven anoniem houden. Dan zal bij de jaarlijkse controle van elke Beter Leven-deelnemer vastgesteld worden of het afleidingsmateriaal toereikend is. Zo niet, dan moeten de bedrijven dat verbeteren, anders worden ze geschorst en uiteindelijk uitgesloten van deelname aan Beter Leven.


Dierenbescherming

Zoenposters

Opgeheven vinger

In haar column Zoenen van links, zoenen van rechts (19/3) beschrijft Jutta Chorus de campagnes met ‘zoenposters’ in verschillende steden. De posters in Amsterdam en Rotterdam verschillen als dag en nacht van elkaar. In Rotterdam waren de zoenposters belerend, ze gingen vergezeld van een opgeheven vingertje. De tekst ‘In Nederland kies je je partner zelf’ riep bij veel lezers meteen ergernis op.

In door ons bureau georganiseerde focusgroepen met biculturele Rotterdammers werd samenvattend de volgende eindwaarde teruggekoppeld: „Wij superieure witte Nederlanders vertellen Rotterdamse moslims hoe het moet in ons land, wat ónze normen en waarden zijn.” Door deze interpretatie is een groter gevaar op ineffectiviteit uiteraard niet denkbaar. De gemeente en Leefbaar Rotterdam als niet neutrale afzender maakte het allemaal nog een stukje erger. De ‘Celebrate Love’ posters in Amsterdam zijn daarentegen níet belerend. Boodschap en afzender zijn neutraal. En wil je mensen daadwerkelijk aan het denken zetten, dan kunnen licht provocerende foto’s prima werken. De tegen déze Amsterdamse posters geuite bezwaren deel ik daarom niet. De door Jutta Chorus opgeworpen vraag waarom juist rechts met het thema vrije partnerkeuze aan de haal gaat, heb ik hierboven al beantwoord: omdat rechts hiermee Nederlandse moslims bestraffend kan toespreken. Daarbij is het van belang ons te realiseren: bij rechts blijft het opkomen voor de rechten van (moslim)vrouwen grotendeels beperkt tot het ophangen van een paar posters. Het échte werk – het in de dagelijkse praktijk in het veld helpen van onderdrukte vrouwen – wordt overwegend gedaan door links georiënteerde mensen. Het grote verschil tussen woorden en daden.


directeur van diversity marketingbureau TransCity

Huisartsenpost

Naar Utrecht

Naar aanleiding van het artikel Na het ziekenhuis ging in Woerden de huisartsenpost dicht (20/2), wil ik u graag vertellen dat niet alleen Woerden dit probleem heeft. Zo ongeveer het hele noordwesten van Utrecht tobt met deze kwestie. Wij wonen in Vinkeveen en moeten dus ook in Utrecht naar de huisartsenpost, evenals inwoners van Mijdrecht, Amstelhoek etc.