Bloementeelt

Meer bloembollenareaal, minder telers en tulpen en lelies verdringen de gladiolen

De bloembollenteelt groeit in omvang en daalt wat betreft het aantal banen. Sinds 2000 is het Nederlandse bloembollenareaal gegroeid met 18 procent. Momenteel is 26.000 hectare grond bestemd voor de teelt van onder meer tulpen, narcissen en gladiolen. Het aantal telers liep sterk terug. Nederland telde vorig jaar 1.600 bloembollentelers, een afname van 39 procent ten opzichte van 2000. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Tulpen waren vorig jaar goed voor 13.000 hectare teeltoppervlakte. Sinds het begin van deze eeuw was sprake van een stijging met 38 procent. Het aantal tulpentelers daalde in deze periode met 46 procent. Sinds 2015 is wel weer sprake van een lichte stijging.

Verder werd ook meer grond gebruikt voor de teelt van lelies en hyacinten: een stijging met een kwart ten opzichte van 2000. Narcissen en gladiolen worden op steeds minder plekken en door minder kwekers verbouwd. Het teeltoppervlak van gladiolen daalde met 40 procent. Voor de teelt van narcissen was eenvijfde minder grond beschikbaar.

Noord-Holland is nog altijd dé bloembollenprovincie, met circa de helft van het totale teeltoppervlakte. (ANP)