Uitzetten Afghaanse asielzoekers gaat door

Raad van State Nederland mag asielzoekers naar Afghanistan uitzetten, ondanks de verslechterde veiligheid daar.

Weg in de Afghaanse hoofdstad Kabul na een zelfmoordaanslag
Weg in de Afghaanse hoofdstad Kabul na een zelfmoordaanslag Foto Omar Sobhani

Afghanistan is veilig genoeg om asielzoekers naar uit te zetten. Dat concludeert de Raad van State woensdag. De veiligheidssituatie in het land is „zorgelijk”, maar niet „uitzonderlijk”. Er is sprake van geweld in het land, maar niet willekeurig tegen burgers.

De Vreemdelingenkamer van de Raad van State deed uitspraak in de zaak van twee Afghaanse jonge mannen. Zij stelden dat hun asielaanvraag onterecht was afgewezen door de staatssecretaris van Asiel. Omdat Afghanistan als een „veilig land” geldt, worden asielaanvragen in principe afgewezen en worden Afghanen uitgezet.

Onterecht, stelden de twee mannen en hun advocaten. Afghanistan zou wel degelijk onveilig zijn, en uitzettingen zouden daarom moeten worden stopgezet.

Zij werden gesteund door actiegroepen en mensenrechtenorganisaties als Amnesty International. De organisaties wijzen dan vooral op de verslechterde veiligheidssituatie in het land.

Ook in hoofdstad Kabul, waar veel asielzoekers naar worden uitgezet, vinden regelmatig aanslagen plaats. Elders in het land wint de radicaal-islamitische terreurgroep Taliban aan macht en terrein.

Lees ook: Hoe het conflict in Afghanistan verhevigt

De Vreemdelingenkamer van de Raad van State – die de beroepsinstantie is voor bestuursrechtelijke beslissingen – erkent in haar uitspraak dat de situatie in Afghanistan „zorgelijk is en in sommige provincies verder is verslechterd”.

Tegelijkertijd is de Afghaanse regering „doorgegaan met de hervormingen op het gebied van veiligheid” en is sprake „van voortdurende inzet van de regeringsgroepen om burgerslachtoffers te beperken”. Daarnaast vallen de meeste doden door confrontaties tussen overheidstroepen en milities.

In de afweging of een land „onveilig” is, speelt het risico om als burger door willekeurig geweld om te komen een belangrijke rol. Daarvan is in Afghanistan volgens de Raad van State maar beperkt sprake.

Vorig jaar zette Nederland 850 Afghanen uit. Ongeveer 1.100 Afghanen zijn momenteel uitgeprocedeerd en in afwachting van hun uitzetting. Tweederde van de asielaanvragen van Afghanen werd vorig jaar afgewezen. In mei komt staatssecretaris van Asiel Mark Harbers (VVD) met een nieuw bericht over de veiligheid in Afghanistan.