Brieven

Inhoudelijk debat, mét eigen stelling

Lars Duursma schrijft in NRC dat de NOS geloofwaardigheid verliest door politici zelf te laten bepalen over welke stellingen ze debatteren (Laat politicus niet z’n eigen vragen bedenken, 20/3). Hij stelt dat gelijk aan het laten dicteren van vragen door politici aan journalisten. De vergelijking gaat mank en de kritiek snijdt geen hout. De NOS houdt al decennia debatten aan de vooravond van verkiezingen. Vroeger deden we dat door de partijleiders in een halve cirkel te zetten om gezamenlijk thema’s te bespreken. Dat ging goed, totdat steeds meer partijen meededen, spindoctors volstrekt tegengestelde eisen stelden over de thema’s en politici door elkaar heen gingen schreeuwen. Of niet kwamen opdagen, omdat wij niet aan hun eisen voldeden. Het resultaat: onevenwichtige programma’s waar ons publiek steeds minder wijs uit werd. Dat leidde tot een nieuwe opzet waarin partijleiders op basis van loting meestal één op één langer de tijd krijgen te discussiëren. Zeker, stellingen brengen ze zelf in, waarmee ze duidelijk maken wat zij het belangwekkendste thema vinden. Maar het zijn weer inhoudelijke debatten geworden en onze presentatoren stellen gewoon de vragen die ze moeten stellen. Jammer dat Duursma niet heeft gevraagd hoe het echt in elkaar zit. Maar ja, door het zo te framen, krijgt hij natuurlijk gemakkelijker aandacht dan als hij zich tot de feiten beperkt.


hoofdredacteur NOS Nieuws