Afrikaanse landen tekenen groot handelsakkoord

Door het akkoord ontstaat een vrijhandelszone met 1,2 miljard inwoners en een gezamenlijk bbp van bijna 2.000 miljard euro.

Afrikaanse staatshoofden poseren voor een groepsfoto tijdens de AU-top in Kigali, Rwanda.
Afrikaanse staatshoofden poseren voor een groepsfoto tijdens de AU-top in Kigali, Rwanda. Foto AFP

Een ruime meerderheid van de Afrikaanse landen heeft woensdag een vrijhandelsakkoord ondertekend dat de handel binnen het continent kan verdubbelen. Tijdens een top in de Rwandese hoofdstad Kigali sloten 44 van de 55 lidstaten van de Afrikaanse Unie zich aan bij het verdrag, meldt persbureau Reuters. Door het akkoord ontstaat een handelszone met 1,2 miljard inwoners en een gezamenlijk bbp van bijna 2.000 miljard euro.

De zogenoemde African Continental Free Trade Area (AfCFTA) moet dat ertoe leiden dat de economieën van de Afrikaanse landen stabiliseren. Veel staten zijn op dit moment nog erg afhankelijk van de export van grondstoffen naar andere delen van de wereld. De prijzen van dergelijke materialen zijn vaak onvoorspelbaar en veranderlijk. Toegenomen handel met andere Afrikaanse landen zou voor meer economische rust zorgen, want die draait minder om grondstoffen.

Nu blijft de handel tussen Afrikaanse landen nog ver achter bij die tussen Europese landen. Slechts 16 procent van alle Afrikaanse handel omvat koop en verkoop binnen het werelddeel - de rest is import en export van en naar andere continenten. In Europa is 70 procent van de handel intra-Europees. De Verenigde Naties schatten dat de handel tussen Afrikaanse staten dankzij het verdrag met meer dan de helft kan toenemen.

Nigeria afwezig

Opvallende afwezige in Kigali was Nigeria, dat een van de grootste economieën heeft in Afrika. Het land sloeg de top over omdat de vakbonden bezwaar maken tegen het handelsakkoord. Andere economisch sterke Afrikaanse landen, zoals Ghana en Ethiopië, hebben zich wel aangesloten bij het akkoord.

Aanwezige Afrikaanse leiders lieten zich eerder al in lovende bewoordingen uit over het verdrag. Volgens de Rwandese president Paul Kagame, gastheer van de top, zijn de “historische” afspraken een “grote stap richting Afrikaanse eenheid”. Voorzitter van de Commissie van de Afrikaanse Unie Moussa Faki zegt dat het verdrag van Afrika “een van de grootste economieën van de wereld” gaat maken. “Afrikaanse landen zullen beter in staat zijn op gelijke voet zaken te doen met de rest van de wereld.”

De Afrikaanse vrijhandelszone moet eind dit jaar een feit zijn. Het verdrag treedt alleen in werking als minimaal 22 van de 44 ondertekenaars het ratificeren.