Brieven

Brieven

Aangrijpend interessant, het stuk Speelgoed voor varkens (17/3). Wij als consumenten willen geen 7,50 euro per dier per jaar betalen voor stro, waarmee een varken zich kennelijk het meest prettig voelt. Het Centraal Bureau voor de Statistiek hanteert een gemiddeld slachtgewicht van 83,3 kilogram per varken en een karkasgewicht van 93 kg. De gemiddelde levensduur van een voor consumptie bestemd varken is 6 tot 8 maanden. Laten we, om het eenvoudig houden, beide getallen behoorlijk ongunstig afronden en uitgaan van 100 kg varkensvlees en 1 jaar levensduur. Dan hebben we het over 7,5 eurocent per kg varkensvlees. Een gemiddeld gezin koopt niet eens een kilo varkensvlees per week. Er is geen consument die met zo’n miniem prijsverschil rekening houdt bij de keuze om iets wel of niet te kopen. Als duidelijk wordt vermeld dat het dier voor 7,5 cent per kilo beter af is, zou elke consument bereid zijn dat extra te betalen. Ik betwijfel dus ernstig of deze bezuiniging aan consumentengedrag gewijd kan worden. Het zou eenvoudig mogelijk moeten zijn voor de varkenshouders, verwerkende industrie en supermarkten om de prijs ietsiepietsie te verhogen en daarmee het dier een ietsiepietsie beter bestaan te geven.