Opinie

Lezersreacties: tevreden kiezers, hier zijn ze

Wat ging er de afgelopen vier jaar goed in uw gemeente? Opinieredacteur bloemleest de reacties op die lezersoproep.

Hulde voor de volksvertegenwoordiging, is de reactie van Ruud van Ling uit Heerhugowaard. Hij is helemaal klaar met dorpsgenoten die terug willen naar de tijd van Ot en Sien. „Alles was hier veertig jaar geleden heerlijk rustig”, zo hoort hij mensen van zijn leeftijd nogal eens klagen. Er werd gepiept toen er een ringweg moest komen, toen er plannen lagen kantoren tot studio’s te verbouwen, en ga zo maar door. Heerhugowaarders, vooral ouderen, blinken volgens hem uit in „kleinzielig eigenbelang, kortzichtigheid en conservatisme”. Maar gelukkig, voor Van Ling althans, is daar een standvastige gemeenteraad, waar zijn echtgenote („Ze doet het nooit goed, eeuwige kritiek”) het CDA leidt. „De raad gaf bijna unaniem groen licht voor alle plannen en had maling aan protesten.” Na realisatie smolt „het wilde burgerverzet” als sneeuw voor de zon, want overlast bleef uit. Van Ling prijst zijn volksvertegenwoordiging (en dus zijn vrouw, die hij daar vier avonden per week aan kwijt is) „omdat deze niet voortdurend luistert naar de grote-bekken-democratie”.

Lees ook: de oproep van Gijsbert van Es tot meer respect voor raadsleden

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen deed de Opinieredactie van NRC, onder de titel ‘Mijn gemeente is top!’ een lezersoproep: wat ging er goed in uw gemeente? Sommige lezers namen de gelegenheid te baat om juist te klagen over hun gemeente. En wat verder opvalt: de jubelende inzenders zijn vaak zijdelings of direct betrokken bij het gemeentebestuur. Zo is John Ringens zélf wethouder in zijn gemeente Landgraaf. Dat levert proza op als: “Samen kijken we nu met een brede blik naar de toekomst.” Of neem de brief van Alex Peeters, de beleidsmaker die aangeeft dat de gemeente Beesel uitblinkt in “ruimte geven aan lef, creativiteit en deskundigheid”. Overigens niet zonder succes. Zo hebben de lokale sportverenigingen “samen hun toekomstvisie opgepakt en gerealiseerd”. In gewone burgertaal: vier extra tennisbanen!

Dachten we eindelijk beet te hebben – een prachtige brief van Odette Reydon over haar „stijgende vertrouwende” in de Hilversumse politiek – blijkt zij óók getrouwd te zijn met een wethouder. Ze prijst de gemeente vanwege haar royale inkoop van zorg zonder dat het de begroting opblies. En legt uit dat een efficiënte besteding van belastingopbrengsten niet vanzelfsprekend is, maar mogelijk dankzij de aanleg van „duurzame infrastructuren en ketens waar zorgprofessionals, ambtenaren en bestuur samenwerken”. Je ziet het niet direct als burger, schrijft ze, „maar juist dat stugge lokale doorwerken, dat met elkaar gaan voor het algemeen belang”, dat maakt het verschil. „Top!” Overigens kán de burger het best zien en volgen, als hij maar de moeite neemt zichzelf te informeren. „Wie leest nog de gemeentepagina in het huis-aan-huisblad, wie kent de namen van de wethouders?”

De grootste lofzang kwam van Nicole Bossenbroek. Ze prijst het jongerencoachproject 2GetThere, naar Zutphen gehaald door GroenLinks. In één jaar wist de pilot 100 ontspoorde jongeren te bereiken, 25 van hen gaan weer naar school, 14 vonden een baan. „Ik gun iedere jongere een jongerencoach.” Bossenbroek is vast zelf geholpen, dachten we. Maar nee. Google leert dat ze fractiemedewerker is van GroenLinks Zutphen én jongerencoach bij 2GetThere.

Wil de echte, onafhankelijke burger dan nu eindelijk opstaan? En ja, daar is ze! Annemie van Asten (80) uit Heeze schreeuwt het uit: „Wat ben ik blij dat ik naar die raadsvergadering ben gestapt!” Ze had spreektijd aangevraagd om de bieb van een subsidiestop te redden en kreeg toen zoveel bijval dat er zelfs een congres over belegd werd met politici en Hans van Breukelen (de oud-keeper!) als verbinder. „Er kwam samenwerking met gedreven ambtenaren en een enthousiaste wethouder. De subsidie bleef en werd zelfs verhoogd.”