Opinie

De-islamiseren, zo doe je dat

Het de-islamiseringsprogramma van de PVV past in een lange Europese traditie om het continent te ontdoen van de islam, schrijft .
De overgave van Granada, 1492. De laatste Moorse koning Mohammed XII overhandigt de sleutels van het Alhambra aan de Katholieke Koningen Ferdinand en Isabella.
De overgave van Granada, 1492. De laatste Moorse koning Mohammed XII overhandigt de sleutels van het Alhambra aan de Katholieke Koningen Ferdinand en Isabella. Francisco Pradilla y Ortiz / Wikimedia

Het is jammer dat de PVV geen wetenschappelijk bureau heeft opgetuigd, want een dergelijke bureau had grote diensten kunnen bewijzen in het doen van onderzoek ten bate van de voorgenomen politiek van ‘de-islamisering’ die de partij voorstaat. De geschiedenis grossiert in voorbeelden van de-islamisering. En waarom het wiel opnieuw uitvinden als relevante informatie beschikbaar is in bibliotheken en op internet?

Het de-islamiseren van het Iberische schiereiland kan bijvoorbeeld als inspiratiebron dienen. Vanaf 711 stond het onder – gedeeltelijk – moslimbewind en na de val in 1492 van het laatste moslimbolwerk rond Granada, voerden de Spaanse Katholieke Koningen, met als meest aansprekende voorbeeld het koningskoppel Ferdinand en Isabella, na enige aarzeling een niets ontziende de-islamiseringspolitiek. De beroemde moskee van Córdoba was eerder alweer onder christelijke heerschappij gekomen en kreeg al snel de functie van kerk waarbij de minaret omgebouwd werd tot een klokkentoren.

Zou het een idee zijn als de PVV-lijsttrekker voor mijn woonplaats Utrecht, Henk van Deún, die eerder suggereerde dat hij er geen bezwaar tegen had als de moskee op de kop van Lombok in de hens zou worden gestoken, deze zelfde moskee om zou bouwen tot een kerk? De halve manen en sterren die de twee minaretten sieren kunnen eenvoudig vervangen worden door kruisen en verder is het een kwestie van elke verwijzing naar de islam binnen de moskee (gebedsnis richting Mekka, schoenenrekken, wasruimtes voor het gebed) te verwijderen. Iets vergelijkbaars zou kunnen gebeuren met de Essalammoskee in Rotterdam. De Katholieke Koningen konden het, waarom zou de PVV het niet kunnen?

Lees ook over de verdeeldheid en wantrouwen in de Haagse PVV-fractie

Maar een politiek van de-islamisering is meer dan alleen de publieke ruimte ontdoen van symbolen van de islam. De islam wordt in essentie vorm gegeven door moslims en daar moeten we dus zijn. De ware de-islamisering bestaat daarom uit een campagne om de hearts and minds van de moslims te veroveren en hen ervan te overtuigen dat het verlaten van de islam het beste voor hen is en dus ook voor de samenleving. Ook hier kan Spanje weer tot voorbeeld dienen. Met de Reconquista van het Iberische schiereiland zetten de Katholieke Koningen al snel in op de bekering van de veroverde moslimbevolking. Er waren moslims die zich echt bekeerden, er waren er die de wijk namen naar de moslimwereld en er waren er die zich bekeerden maar heimelijk de islam bleven aanhangen. De Spaanse inquisitie controleerde hoe dan ook of alle nieuwbakken gelovigen niet alleen uiterlijk maar vooral ook innerlijk het nieuwe geloof hadden omarmd. Maar al snel kwamen de Katholieke Koningen tot het inzicht dat het trekken aan een dood paard was en namen zij hun toevlucht tot een veel strenger beleid: aan het einde van de zestiende eeuw was Spanje praktisch moslim- en dus islamloos: een sterk staaltje van geslaagde de-islamisering.

Wellicht dat ‘oude’ moskeeën als lesruimtes voor de-islamisering kunnen dienen

De Spaanse aanpak zie ik terug in het boek van PVV-leider Geert Wilders Marked for Death. Islam’s War Against the West and Me. Meerdere keren stelt hij in zijn boek namelijk dat de „oplossing van het islamprobleem” heel eenvoudig is: moslims dienen afstand te doen van hun geloof en dan komt vanzelf alles goed. Dat betekent, politiek gesproken, dat de PVV cursussen de-islamisering zou moeten gaan organiseren in de steden waarin zij in de raad komt en, mocht zij daadwerkelijk aan de macht komen, dan zou ze deze verplicht kunnen stellen voor alle islamitische inwoners van een stad. Wellicht dat ‘oude’ moskeeën als lesruimtes kunnen dienen? Je kunt je evenwel afvragen of de diploma’s van de voorgestelde cursussen niet alleen maar uitgereikt kunnen worden als de cursisten aan het einde ervan de islam formeel afzweren. En als ze dat al doen zou je een inquisitie nieuwe stijl nodig hebben om te controleren of het allemaal echt gemeend is. En wat doen we met de zakkers?

En hoe dan ook: hoe gaat de PVV dit juridisch allemaal regelen? Gegeven de PVV-overtuiging dat de islam geen religie is maar een totalitaire ideologie, valt de islam niet onder de bescherming van de artikelen 1 en 6 van de grondwet betreffende non-discriminatie en de vrijheid van godsdienst. Het enige wat de PVV dus dient te regelen is dat zij het parlement zo ver krijgt een motie in deze zin te aanvaarden.

NRC volgde tien maanden de gemeenteraad van Almere, waar de PVV al meedraait sinds 2010. Hoe werkt dat, de PVV in de gemeenteraad?

Maar de PVV weet drommels goed dat haar programma politiek onuitvoerbaar is. Dus moet er uitgeweken worden naar wat de PVV al jaren doet: het doorgaan met het tamboereren op de trom van moslimhaat, waarvan het recente PVV-verkiezingsfimpje waarin islam gelijk gesteld wordt met alles wat lelijk is een al te treffend voorbeeld is.

De PVV-programma’s voor de diverse Nederlandse steden passen in een Europese traditie om het continent te ontdoen van niet-Europese elementen als islam en moslims maar ook – waarom de olifant in de kamer vermijden? – van jodendom en Joden. De Katholieke Koningen rustten namelijk ook niet om de ‘moordenaars van Christus’ voor dezelfde onmogelijke keuze te stellen als de moslims: bekeren of uiteindelijk vertrekken. De overeenkomsten tussen het principe van de voorgenomen de-islamiseringspolitiek van de PVV en dat van de Spaanse Koningen indertijd zijn groot. Ik begrijp wel waarom de PVV geen wetenschappelijk bureau heeft: duik je in de geschiedenis, dan ontkom je niet aan de donkerste feiten van Europa.