Brieven

Brieven

In het steeds verder uitdijende debat over wat je nu allemaal wel of juist niet mag doen achter het stuur van een rijdende auto treft men een bonte reeks handelingen aan met exegese over de vraag of deze wel of niet gevaarlijk zouden zijn c.q. verboden zouden moeten worden (Je mobieltje in de auto vasthouden mag niet, aanraken wel, 7/3). Op basis van de recente gerechtelijke uitspraak dat een mobiele telefoon wel aangeraakt, maar niet vastgehouden mag worden door de bestuurder, zou men zowel een verregaande regelzucht, als ook pogingen tot compromissen in dit verband kunnen concluderen. Mag je de airco nog wel bedienen, mag je eten achter het stuur, een radiozender zoeken? De smartphone achter het stuur verbieden? Terecht, lijkt me. Rijden met een uitgevouwen plattegrond op het stuur om de weg te vinden mag natuurlijk ook niet. Met een brandend en rook verspreidend object in de hand of zelfs in de mond achter het stuur van een rijdende auto zitten? Daarover lees of hoor ik – tot mijn grote verbazing – niets, terwijl dit in menig ander land allang – en naar mijn mening terecht – verboden is. Misschien is het tijd om ook rijdend roken te beschouwen als een levensgevaarlijke en dus verboden handeling.