Brieven

Brieven 17/03/2018

Uithoflijn

Vicieuze filecirkel

Ik ben blij dat hoogleraar verkeerskunde Maurits van Witsen de Uithoflijn ook te duur vindt en mijn ideeën kent (Spier wil gelijk halen, 13/3). Toch zijn die anders dan hij schreef. Ik ben niet tegen trams. Wel tegen opheffing van buslijnen om passagiers in trams te dwingen. In buitenlandse steden werkt lightrail inderdaad prima, maar hier zijn steden minder dicht bevolkt, is meer fietsgebruik en neemt het ov-aanbod af. Toen in de jaren 80 de Nieuwegeinse sneltram startte en diverse buslijnen verdwenen, zei het toenmalige hoofd van het vervoerbedrijf op 13 april 1985 aan NRC: „De tram blijkt onvoldoende aantrekkingskracht te hebben. Het lijkt wel of de mensen nu definitief wegblijven”. Dat komt er van als verkeerskundigen langere ov-reistijden niet belangrijk vinden. Er stapten onverwacht veel ov-gebruikers over op de auto. Dat zorgt voor files. Maar die lossen ze wél op, met snelwegverbredingen waardoor autoreistijden korter worden. Veel ov-gebruikers krijgen dat in de smiezen en stappen dan ook over op de auto. Het ov wordt daardoor slechter, want minder ov-gebruik leidt tot lagere frequenties, minder ov-lijnen en nóg langere ov-reistijden. Dus stappen nog meer ov-gebruikers over, waardoor wederom files ontstaan. Enzovoorts. Andere steden gingen ons voor. Zo heeft Los Angeles haar wegen al zo vaak verbreed dat inmiddels de helft van haar oppervlakte is bedekt met asfalt en haar ov dramatisch verslechterde. L.A. is een van de ergste filesteden ter wereld. Automobilisten staan daar gemiddeld 100 uur per jaar in de file (versus 50 in Utrecht). Uitsluitend kortere ov-reistijden kunnen deze vicieuze cirkel doorbreken. Dat kan. Hoe langer we daarmee wachten, hoe groter de schade.


bouwkundig ingenieur en raadslid Leefbaar Utrecht

Rechtenstudenten

Interesse ontbreekt

In zijn bijdrage aan het onderwijsblog schrijft Stephan Verhulst dat rechtenstudenten gedemotiveerd raken door een gebrek aan lesuren en weigeren de voorgeschreven stof in zijn volledigheid door te nemen (Met zes lesuren per week krijg je geen goede jurist, 8/3). Ik geloof allerminst dat dit probleem voortvloeit uit een gebrek aan lesuren. Het probleem zit in de motivatie van de gemiddelde rechtenstudent; de academische interesse ontbreekt nogal eens, waardoor studenten een focus eisen op onderwerpen die belangrijk zijn voor het halen van hun tentamens. Dit is geen waardeoordeel, maar een logisch gevolg van de uiteenlopende ambities van de grote groep rechtenstudenten. Rector magnificus Bert van der Zwaan van de Universiteit Utrecht schreef recent nog een pleidooi voor een onderscheid van studies met een academisch profiel en studies met een beroepsgericht uitgangspunt. Juist bij een opleiding als rechten, waar voor de traditionele togaberoepen een universitaire titel nodig is, is het van belang om opnieuw over dit onderscheid na te denken. Het is in deze discussie te makkelijk om de desinteresse van studenten af te schuiven op budgettaire overwegingen van de universiteit; de eigen interesse en verantwoordelijkheid van de student staan wat mij betreft nog altijd voorop.


masterstudent European Law

Verjaardag Bach

Verkeerde datum

Op 21 maart wordt de geboortedatum van Bach gevierd. Op zondag komt er in een vol Carré een speciaal Bachconcert, ook op tv, waarin 333 strijkers zijn 333ste verjaardag gaan vieren. Maar de datum klopt niet. Maria Elisabeth Bach beviel op haar 41ste van haar achtste, laatste, kind. Dat werd twee dagen later gedoopt met de namen Johann en Sebastian . Bach werd geboren in Eisenach, op 21 maart 1685 van de daar toen nog geldende Juliaanse kalender. Het doopregister vermeldt dat Johann Sebastian Bach op 23 maart 1685 in de Georgenkirche werd gedoopt. Op veel plaatsen in Europa gold echter al de Gregoriaanse kalender, die tien dagen voorliep. Volgens deze kalender is Bach geboren op 31 maart.

Ook Eisenach is in 1700 op de Gregoriaanse kalender overgestapt. Na 18 februari (Juliaans) volgde 1 maart (Gregoriaans). Bachs verjáárdag moet daarom sindsdien op 31 maart worden gevierd.

Intelligentie

Ik ben geen racist

In het artikel Intelligentieverschillen genetisch bepaald? Nonsens (19/2) wordt mijn naam in verband gebracht met racisme, zonder dat ik mij daartegen kon verweren. Dit ernstige verwijt werp ik verre van mij. Inmiddels is in het NRC-artikel online een link geplaatst naar het artikel waarin ik mijn ideeën uiteenzet op The Post Online. Wat ik aankaart wordt wellicht door veel NCR-lezers ervaren als een inconvenient truth. Desondanks pleit ik uitdrukkelijk voor handhaving van Artikel 1 waarin staat: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.

Het etiket dat ik krijg opgeplakt is niet alleen onterecht, het draagt ook niet bij aan een dialoog, waarbij er naar elkaar wordt geluisterd, en waarbij er wordt ingegaan op elkaars argumenten. Een discussie op basis van feiten en argumenten over intelligentieverschillen tussen etnische groepen, verloopt mede zo moeizaam omdat ideologische argumenten al te gemakkelijk prevaleren boven wetenschappelijke argumenten. Daarover handelt ook een reactie die ik heb geschreven op het artikel. Die reactie is inmiddels integraal geplaatst op The Post Online. Liever had ik gezien dat NRC mijn reactie volledig had afgedrukt. Dit temeer omdat gerespecteerde personen, zoals directeur van het Sociaal-Cultureel Planbureau Kim Putters, en oud-ombudsman Alex Brenninkmeijer, eveneens pleiten voor een dialoog, juist daar waar de ideologische verschillen groot zijn.

Mannen in de zorg

Status van vrouwen

In het artikel Deze mannen kozen wél voor de zorg (15/3), staat gemeld dat het toenemende tekort van zorgpersoneel problematisch is:

„Sonja Kersten, directeur van V&VN [...], vindt dat er ook dringend mannen moeten worden geworven. Belangrijk is daarom dat het vak meer status krijgt.”

Gezien de discussie over de positie van vrouwen in de maatschappij en te weten dat dit beroep vrijwel uitsluitend door vrouwen wordt uitgevoerd, is het tenenkrommend dat status

pas genoemd wordt nu mannen deel van de zorg moeten gaan uitmaken.

Mochten hiermee de problemen worden opgelost rondom personeelstekort en status dan is dat goed voor het vak in het algemeen, maar het onderstreept helaas ook dat vrouwen in het bijzonder kennelijk niet relevant genoeg geacht worden voor meer waardering.