Multinationals

Europarlement: uniforme regels voor winstbelasting in hele EU

Het Europees Parlement stemt in met een rigoureuze herziening van het belastingsysteem voor multinationals. Multinationals maken gebruik van de verschillende regels voor winstbelasting in de EU om met kosten en opbrengsten zodanig tussen de lidstaten te schuiven, dat ze zo min mogelijk betalen. Via een gezamenlijke grondslag voor de vennootschapsbelasting wordt voor alle EU-landen vastgelegd waarover grote bedrijven precies belasting moeten betalen en wat ze kunnen aftrekken. De lidstaten kunnen nog wel zelf bepalen hoeveel belasting ze heffen. Het plan pakt ook internetbedrijven aan. Zij hebben in veel EU-landen klanten, maar betalen daar nu geen winstbelasting als ze er niet gevestigd zijn. De Europese Commissie en de lidstaten moeten nog instemmen met het plan. (ANP)