Interview

Politiek als roeping

Nederland telt 8.863 raadsleden. Wie zijn zij? Vandaag deel 4 (slot): het langstzittende raadslid. Door
Foto Wiel Dreessen/ Bewerking NRC

Hoe bescheiden ook, het insigne trekt toch alle aandacht. Van ruime afstand is te zien dat de onderscheiding op de revers met trots wordt gedragen: het ereburgerschap van de gemeente Eijsden-Margraten. In 2016 aan Wiel Dreessen toegekend om hem te eren voor vijftig jaar onafgebroken raadslidmaatschap. Onder andere natuurlijk. Want hij deed en doet zo veel meer voor de gemeenschap.

Een nationaal record, dat gemeenteraadzitten. Ooit, in 1966 als 24-jarige begonnen met de Lijst Dreessen namens de vijfhonderd inwoners van Bemelen, even oostelijk van Maastricht. Hij kon direct als wethouder aan de slag. Voor een middagje in de week dan. Zo werden dorpen toen bestuurd. Ook dat was een record: de jongste wethouder van Nederland. En, zo durft Dreessen best te beweren, mede door zijn toedoen is Bemelen op de kaart gezet. Riolering werd aangelegd, er kwamen gasaansluitingen. Het dorp kreeg een gemeenschapshuis en een nieuwe school. Zeker. Natuurlijk hielp het dat hij als regionaal ambtenaar van het ministerie van Volkshuisvesting de weg kende.

Tegenwoordig is Dreessen na twee gemeentelijke herindelingen volksvertegenwoordiger in de fusiegemeente Eijsden-Margraten. Maar nog altijd Bemelaar. En nog altijd verkiesbaar. Dit keer via de lijst Eijsden Margraten Lokaal (EML), waar hij op plek 2 staat. Omdat een „andere bestuursstijl en werkwijze van gemeente noodzakelijk is”, aldus het A4’tje waarmee de 76-jarige zich aan geïnteresseerden presenteert. Het is belangrijk dat alle kiezers 21 maart gaan stemmen. Op lijst 2. „Graag met voorkeur.” Graag op Wiel Dreessen dus.

De afgelopen jaren was het strijd voeren tegen „het oppermachtige CDA”. Maar zeer moeizaam kwam het college van B en W met informatie voor de raad of voor de bewoners. Transparantie was vaak ver te zoeken, terwijl „burgerparticipatie juist nu zo belangrijk is”, zegt Dreessen. Maar ze gaan het merken bij de verkiezingen, weet hij. Het CDA is uit; met moeite hebben ze negentien mensen gevonden als kandidatenlijst. Nee, dan Eijsden Margraten Lokaal. Een lijst met 35 gemotiveerde kandidaten.

Politiek. Jammer dat er tegenwoordig zo weinig animo voor is. „Je moet er maar zin in hebben. Het is niet altijd even plezierig.” Maar juist vanwege die verminderde belangstelling is het volgens Dreessen belangrijk om bewoners in een zo vroeg mogelijk stadium bij plannen en besluiten te betrekken.

Aan hem zal het niet liggen. Want met het raadswerk gaat hij nog wel even door en hij zal dus het langstzittende raadslid blijven. „Het is een mooie functie. Je moet het zien als een soort roeping.”