Analyse

Lokaal is de PVV ook voor meer groen

Lokale programma’s In dertig gemeenten kan de PVV in de raad komen. Lokale PVV’ers praten lang niet alleen over de islam, blijkt uit de programma’s.

Meer woningen voor starters en beter verkeer door een pool van ‘duofietsen’. Dat wil de PVV in Utrecht, volgens het lokale verkiezingsprogramma. De nummer vier op de lokale PVV-lijst, Rob Jansen, vindt het te mild. Hij liet deze week al bij voorbaat weten zich af te splitsen als hij op 21 maart gekozen wordt. De PVV is volgens hem „te gematigd” en heeft het te weinig over de islam en te veel over ouderenzorg. Vrijdagmorgen meldde hij op Twitter na overleg in de PVV zijn „activiteiten” te staken.

Utrecht is een van de dertig gemeenten waar de PVV volgende week meedoet met de gemeenteraadsverkiezingen. Grote kans dat de partij op tientallen plekken in de gemeenteraad komt. Wat voor partij betreedt daarmee de lokale politiek?

NRC maakte een analyse van alle verkiezingsprogramma’s van de PVV-afdelingen. Daaruit blijkt dat alle lokale PVV’s zich tegen de islam keren. Maar ook dat PVV veel andere wensen en accenten heeft. Zo pleit de partij ook steevast voor democratische vernieuwing, vaak voor betere voorzieningen voor jongeren en dieren, en ook voor meer groen.

Een woord-analyse van alle PVV-programma’s (met uitzondering van Zandvoort, waar publiekelijk nog geen programma is gepubliceerd), laat zien dat het programma in Utrecht wat betreft aandacht voor de islam en migratie vergeleken met andere PVV-afdelingen heel gemiddeld is. Net als in andere gemeenten pleit de PVV voor het sluiten van alle moskeeën en een verbod op hoofddoekjes in publieke functies. Het programma in Rotterdam lijkt zowel in lengte (een a4’tje) als in inhoud het meest op dat van de landelijke PVV. Naast het sluiten van alle moskeeën pleit de partij er onder meer voor een wethouder van de-islamiseren en het afzetten van de „Marokkaanse moslimsalafistische burgemeester Ahmed Aboutaleb”. In Rotterdam, zo is bekend, voert partijleider Geert Wilders zelf de regie.

Lees ook: De snelle opkomst en publieke val van Wilders’ troef in Rotterdam

Urker cultuur promoten

In gemeenten als Achtkarspelen, Rucphen en Stichtse Vecht stelden lokale kandidaten programma’s op van duizenden woorden, over veel verschillende onderwerpen.

Het uitgebreidst is het programma in Nissewaard, dat uit 14 pagina’s bestaat en een uitgebreide financiële onderbouwing kent, waarin Nissewaarders alvast worden gecompenseerd voor de nog niet doorgevoerde landelijke verhoging van de BTW.

Veel meer dan over moskeeën gaat het bij de PVV Nissewaard over economie, verkeer en onderwijs. In Urk legt de PVV de nadruk op visserij en het promoten van de Urker cultuur.

Bovenal blijkt uit veel lokale programma’s wat de PVV níet wil of wil zijn. Ze zijn tegen kartelpartijen (Den Helder) en plucheklevers (Lelystad), die zich bezighouden met „het bouwen van luchtkastelen en geldverslindende prestigeprojecten” (Emmen) en „hipsterfeestjes” (Arnhem).

Opvallend consequent is de aandacht voor democratische vernieuwing. Alle afdelingen pleiten voor het invoeren van bindende referenda – wat zonder grondwetswijziging overigens niet mogelijk is.

De bevolking moet zo vaak mogelijk online worden geraadpleegd, ze mag meeschrijven aan een burgerbegroting en Nissewaard pleit er daarnaast voor burgers vaker „op straat aan te spreken”. Democratische vernieuwing krijgt verder vorm via een ouderenparlement (Pekela), een jongerenraad (Terneuzen en Tholen) of met burgerfora (Den Haag).

Eind aan de hondenbelasting

Hun idealen brengen lokale PVV’ers soms dichter bij andere partijen. Dan wil de PVV het behoud van de bibliotheek. Goedverlichte fietspaden. Terugkeer van het schoolzwemmen. Verwijdering van „autovernielende verkeersdrempels”.

En bovenal: een eind aan de hondenbelasting, een manier waarop de „trouwe metgezel van de burger misbruikt wordt voor linkse hobby’s” (Zaanstad) en die volgens Urk „sommige huishoudens afschrikt een hond te nemen”.

Het land van de PVV, dat is een land waarin kinderen „geen je en jij, maar meneer en mevrouw” tegen hun leraren zeggen. Een plek waar het papieren OV-kaartje en klaar-overs terugkeren (Dordrecht), net als de ambachtsschool (Nissewaard), waar nieuwbouw de stijl van Anton Pieck krijgt (Delfzijl), geen tv-schotels aan gevels hangen (Den Bosch) en waar de grijze afvalcontainer weer gewoon elke week wordt opgehaald (Almelo, Hengelo, Nissewaard en Pekela). Waar Piet zwart is en met Kerst een boom staat. Waar de Nederlandse vlag in de raadszaal hangt, naast de Haagse, Utrechtse of die van Stichtse Vecht.

Subsidies voor linkse kunst en multiculti-projecten verdwijnen, maar in lokale cultuur en erfgoed moet juist geïnvesteerd worden. Bijvoorbeeld in carnavalsverenigingen, fanfares, harmonieën en schutterijen (Sittard-Geleen, Maastricht), een cultuurhistorisch centrum om de eigen cultuur te promoten (Urk) of in amateurkunst (Den Bosch). En de kermis op zondag mag, in Achtkarspelen.

Lees ook: Lokaal PVV- kandidaten zoeken mag niet

Tegen eenzaamheid

Voor zwakkeren toont de PVV haar sociale kant. Vooral voor ouderen en de aanpak van eenzaamheid, bijvoorbeeld door „inzet van scholieren en dieren” (Nissewaard). Overal belooft de PVV voor ouderen gratis openbaar vervoer en een abonnement op de bibliotheek. En net als de landelijke PVV heeft ook de lokale PVV een groot hart voor dieren, met een „keiharde aanpak van dierenbeulen” en speciale „blijf van mijn dier-opvang” (Den Haag, Lelystad).

Jongeren moeten verplicht op zwemles, vaker gymmen, gestimuleerd worden te kiezen voor technische beroepen (Rucphen) of nautisch onderwijs (Urk) en beter worden voorgelicht over voeding en alcohol. Al krijgen ze in Pekela ook een jeugdsoos en in Almere meer uitgaansgelegenheden.

Het land van de PVV is soms een opvallend groen land. Overal benadrukken afdelingen het belang van goed onderhouden groenvoorzieningen. Dat draagt bij aan welzijn en minder overlast (Enschede) en verhoogt de levenskwaliteit en leefbaarheid (Emmen). De PVV in Stichtse Vecht wil „hier en daar fruitbomen plaatsen” en „het geplukte fruit vervolgens uitdelen bij de voedselbank”. Nissewaard vindt dat de gemeente energiezuiniger moet gaan werken, computers „wanneer mogelijk” uit moet zetten, en oppert zonnepanelen op het dak te leggen. Daarin is die gemeente een uitzondering: elders tamboereert de PVV vooral tegen „klimaatsprookjes en andere linksgroene indoctrinatie”.

Pesten aanpakken

In het najaar klaagden afgehaakte PVV-kandidaten dat het van de landelijke leiding „primair over de islam” moest gaan. Ook als ter plaatse geen moskeeën te bekennen waren.

Daar hebben overgebleven kandidaten iets op gevonden: koppel de islam aan andere programmapunten. Hoe de PVV in Maastricht pesten aan wil pakken? Onder andere met een „gelijke behandeling van de pester in kwestie, ook als deze een islamitische achtergrond heeft”.

En als het aan de PVV in Emmen ligt wordt de eenzaamheid van ouderen vooral een prioriteit „in wijken met veel niet-westerse allochtonen”. De PVV in Zoetermeer pleit voor „meer leerplichtcontroles tijdens de ramadan en islamitische feestdagen”.

De PVV Achtkarspelen legt in het programma uit dat er in de Oost-Friese gemeente nog geen sprake is van „islamisering”. En ook problemen met „massa-immigratie” en integratie „spelen hier gelukkig nog niet zo”. Maar, zo staat in het lokale verkiezingsprogramma: „We moeten waakzaam blijven.” Men woont in Oost-Friesland weliswaar „ver weg van de drukke Randstad”, maar „als het daar regent, gaat het hier druppelen”. De conclusie: er mogen géén moskeeën en/of asielzoekerscentra komen in Achtkarspelen.

Aanvulling 16-03-2018: Vrijdagmorgen liet Rob Jansen weten zich terug te trekken als PVV-kandidaat.