Brieven

Geen verband tussen mega-salaris en succes van het bedrijf

Het pleidooi van Jan Bouwens over de salarisverhoging voor ING-topman Hamers (Topsalaris voor topman van groot bedrijf blijft logisch, 13/3) treft mij in een aantal opzichten als zwak. Bouwens stelt dat het balanstotaal van ING (845 miljard euro) hoger is dan ons nationaal inkomen (580 miljard). Dat is appels met peren vergelijken. Het nationaal inkomen is het totaal van wat jaarlijks in Nederland wordt verdiend. De juiste referentie is dus de jaaromzet van ING: circa 18 miljard euro. Ook veronderstelt Bouwens een lineair verband tussen de omvang van een bedrijf en de hoogte van het topsalaris. Dat is veel te beperkt, er zijn meer factoren die zouden moeten meewegen. Tot slot hanteert Bouwens het argument van schaarste aan goede mensen, die je alleen zou kunnen behouden met een megasalaris. Maar er is geen verband tussen het succes van het bedrijf en het topsalaris. Er zijn talloze uitstekend presterende bedrijven waar het bestuur genoegen neemt met een relatief bescheiden beloning; en omgekeerd hebben talloze dikbetaalde toplieden hun bedrijf naar de afgrond gevoerd. Gelukkig worden veel goede ceo’s gemotiveerd door andere factoren dan geld. Als aandeelhouder heb ik meer vertrouwen in zulke ceo’s dan in geldwolven die niet inzien dat een extra miljoen op een salaris van een paar miljoen niks toevoegt aan de kwaliteit van leven.