Brieven

Brieven nrc.next 15/3/2018

Topbeloningen (2)

In de klas

In mijn les aan 4 havo bespraken we deze week het zogeheten welvaartsvraagstuk. Daarbij vroegen we ons af hoe een samenleving de welvaart verdeelt en hoe deze verdeling in stand kan worden gehouden. Ik heb daarbij de voorgenomen salarisverhoging van Ralph Hamers als voorbeeld gebruikt. De leerlingen en ikzelf vroegen ons af hoe ethisch het is wanneer je een dergelijk groot deel van de verworven welvaart in onze samenleving naar jezelf toeschuift. Morgen gaan we het hebben over de salarissen van de docenten die dit alles moeten uitleggen. Zij doen het al jaren met een structurele salarisverlaging van een half procent.


docent maatschappijwetenschappen

stripcolumn

Irrationele dierenliefde

In haar strip De redeloosheid der dierenliefde (10/3) maakt Renske de Greef gewag van de ‘complete irrationaliteit’ van het concept dierenliefde. Zo bijzonder is dit echter niet, want liefde onttrekt zich in de regel altijd aan rede en ratio. Het – op zichzelf valide – punt dat De Greef wil aansnijden is niet het irrationele maar het inconsequente gedrag van de meeste dierenliefhebbers, die met broodjes ham in hun picknickmand grote grazers gaan bijvoeren. Consequent doordenken van de irrationele liefde moet uiteindelijk wel leiden tot wat Friedrich Schelling een ‘vrij en bijzonder bestaan’ voor alles en iedereen heeft genoemd, waarbij ‘niets in het universum terneergedrukt, ingeperkt of ondergeschikt’ is. Dat geldt dan voor zowel de grote grazers als voor de varkens in de bio-industrie en voor alle ratten, duiven en octopussen.