Brieven

Brieven NRC Handelsblad 15/3/2018

Topbeloningen (2)

Elite in het gareel houden

Wat een merkwaardig Commentaar in NRC (Met wat gezond verstand had ING alle commotie kunnen vermijden, 13/3). U schrijft: „[Klaver] dreigt hiermee de grens te overschrijden tussen oprechte verontwaardiging en opportunisme. Gebleken is immers dat er geen wetten nodig zijn.” Waaruit is dit gebleken? „Niet de daad wordt betreurd, maar de commotie waar deze toe heeft geleid”, schrijft u zelf. Het is volkomen duidelijk dat ING op enig moment in de toekomst opnieuw zal proberen het salaris van haar top te verhogen.

En daarna zullen ABN en Rabobank volgen. Ook Eredivisie natuurlijk. Hoe kunnen ze anders hun ING-maatjes op de golfbaan onder ogen komen? De verkeerde inschatting van ING maakt opnieuw duidelijk dat een deel van onze elite volkomen is losgezongen van onze samenleving. Alleen wetten kunnen ze in het gareel houden. Daarom moet Klaver doorgaan met zijn wet. Als NRC serieus meent dat de samenleving zich geen al te grote kloof kan permitteren, dan zou het zich vierkant achter die wet moeten scharen.

Topbeloningen (3)

In de klas

In mijn les aan 4 havo bespraken we deze week het zogeheten welvaartsvraagstuk. Daarbij vroegen we ons af hoe een samenleving de welvaart verdeelt en hoe deze verdeling in stand kan worden gehouden. Ik heb daarbij de voorgenomen salarisverhoging van Ralph Hamers als voorbeeld gebruikt. De leerlingen en ikzelf vroegen ons af hoe ethisch het is wanneer je een dergelijk groot deel van de verworven welvaart in onze samenleving naar jezelf toeschuift. Morgen gaan we het hebben over de salarissen van de docenten die dit alles moeten uitleggen. Zij doen het al jaren met een structurele salarisverlaging van een half procent.


docent maatschappijwetenschappen

Statiegeld

Niet revolutionair

Met verwondering en ergernis las ik het artikel Blikjes en flesjes ontkomen toch weer aan statiegeldregeling (13/3). Regering, volksvertegenwoordiging, winkelketens, producenten en andere betrokkenen doen voorkomen of het invoeren van statiegeld op blikjes en flessen revolutionair zou zijn. Zo ingewikkeld dat een termijn van drie jaar nodig is om een goede regeling in te voeren. Waar ligt het probleem? In Duitsland is al jaren een goede regeling van kracht, zodat weggooiproducten nauwelijks verkocht worden. Ik zou zeggen, neem die regeling gewoon over. Maar kennelijk zijn ook op dit terrein de invloeden van ‘het kapitaal’ te groot.

Groepswonen

Geen jonge sterke man

Ik las het artikel over groepswonen voor ouderen (Ouder en zeker niet alleen, 12/3). Er bestaat ook een vorm van groepswonen waarbij een hele flat wordt aangepast aan rollators en rolstoelen en er enkele centrale ruimten zijn. Toch is dat lang niet zo ideaal als het lijkt, want, zoals onlangs een bewoonster van zo’n flat tegen mij zei: „Als je door ouderdom iets niet meer kunt, is er niet één buurman of -vrouw die het wél kan. Er woont geen enkele jonge sterke man meer in je flat.” Dat is zeker een belangrijk punt, en wellicht zou het vormen van een groep fitte vrijwilligers een oplossing zijn.

Dierenliefde

Vrij en bijzonder bestaan

In haar strip De redeloosheid der dierenliefde (10/3) maakt Renske de Greef gewag van de ‘complete irrationaliteit’ van het concept dierenliefde. Zo bijzonder is dit echter niet, want liefde onttrekt zich in de regel altijd aan rede en ratio. Het – op zich valide – punt dat De Greef wil aansnijden is niet het irrationele maar het inconsequente gedrag van de meeste dierenliefhebbers, die voorzien van broodjes ham in hun picknickmand grote grazers gaan bijvoeren. Consequent doordenken van de irrationele liefde moet uiteindelijk wel leiden tot wat Friedrich Schelling een ‘vrij en bijzonder bestaan’ voor alles en iedereen heeft genoemd, waarbij ‘niets in het universum teneergedrukt, ingeperkt of ondergeschikt’ is. Dat geldt dan voor zowel de grote grazers als voor de varkens in de bioindustrie en voor alle ratten, duiven en octopussen.