GroenLinks ontslaat fractiemedewerker na ongewenst seksueel gedrag

Uit een vonnis van de Haagse rechtbank blijkt dat de man een stagiaire tegen haar zin betastte.

GroenLinks heeft een medewerker van de Tweede Kamerfractie ontslagen die een stagiaire van de fractie tegen haar zin had gezoend en aangeraakt. Het is voor het eerst sinds de #MeToo-discussie op gang is gekomen dat zo’n kwestie aan het Binnenhof bekend wordt.

Het verhaal dat leidde tot het ontslag, staat in een vonnis van de Haagse rechtbank – van 1 maart – over de beëindiging van het dienstverband van de fractiemedewerker. GroenLinks bevestigt dat het geanonimiseerde vonnis over een medewerker gaat, maar wil alleen zeggen: „Wij hebben meteen actie ondernomen en het ontslag is daar het resultaat van.”

Na het kerstdiner van de fractie op 18 december 2017 was de medewerker met collega’s en de stagiaire naar een café gegaan. De medewerker had de stagiaire daarna aangeboden dat ze bij hem kon overnachten, omdat er geen treinen meer reden. Onderweg zou hij haar hebben gezoend en betast, ook al had zij hem duidelijk gemaakt dat ze dat niet wilde.

In een e-mail aan de betrokken medewerker noemt de personeelsadviseur van GroenLinks de gebeurtenis „aanranding van een collega”. Ook staat erin: „Op een gegeven moment ben jij weggegaan en je hebt haar midden in Den Haag, wetende dat zij niet meer naar huis kon komen, aan haar lot overgelaten.”

Volgens de e-mail heeft de medewerker de volgende dag toegegeven dat hij „grensoverschrijdend gedrag” had vertoond. Uit het vonnis blijkt dat hij zich heeft verzet tegen het ontslag en niet vindt dat hij de stagiaire heeft aangerand. Zijn advocaat wil niet reageren op vragen van NRC.

Lees ook: #MeToo bereikt het Binnenhof

Uit het vonnis blijkt dat GroenLinks de medewerker op 21 december een officiële waarschuwing heeft gegeven en hem „een tweede kans” bood. GroenLinks meldt in een verklaring:

Aanvankelijk werd er een traject gestart waar een officiële waarschuwing onderdeel van uitmaakte. Daarnaast werd de medewerker gesommeerd in gesprek te gaan met een arboarts, in therapie te gaan en een gesprek aan te gaan met het slachtoffer om zijn excuses aan te bieden. Tot die tijd zou hij niet terug mogen komen naar de fractie. Al snel werd besloten dat dit niet voldoende was. Daarom heeft de organisatie besloten de medewerker te ontslaan.

Voor de rechter was de officiële waarschuwing de reden om niet in te gaan op de vraag of er sprake was van aanranding. De rechtbank stelt vast dat een „verstoorde arbeidsverhouding” is ontstaan, de medewerker krijgt een transitievergoeding.

Volgens GroenLinks werkte de medewerker „een paar jaar” bij de fractie en was hij niet eerder betrokken geweest bij incidenten.

Naar aanleiding van de #MeToo-discussie besloot de Tweede Kamer drie weken geleden onderzoek te doen onder alle medewerkers op het Binnenhof over hun „werkbeleving”. Daarin wordt ook nagegaan of sprake is van „seksuele intimidatie en ongewenste omgangsvormen”. Op initiatief van D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma, gesteund door GroenLinks, komt er een vergelijkbaar onderzoek op alle ministeries.

Incidenten melden? onderzoek@nrc.nl