Brieven

Brieven 14/3/2018

Boekenweek

Couperus tegen Tolstoj

„...O God, o God, wat is onze eeuw in zijn populair vermaak in stomheid en verstomdheid radeloos verloren!” schreef Louis Couperus in het weekblad De Haagsche Post (gebundeld in het boek Oostwaarts, 1923). Deze uitspraak heeft zo’n kleine honderd jaar later nog niets van zijn actualiteit verloren, integendeel.

Daarom was het een verademing om in NRC de column Onze Couperus tegen jullie Tolstoj (9/3) van Michel Krielaars te lezen.

Krielaars durft zelfs te stellen dat Eline Vere stilistisch beter in elkaar zit dan Anna Karenina. Wellicht kan Krielaars zijn vriend Misja de Russische vertaling van Van oude mensen, de dingen, die voorbij gaan... door Irina Michajlova geven (verschenen in 2017).

Middenin de Boekenweek van 2018 is het de moeite waard te memoreren dat die week maar één keer aan één schrijver is gewijd, en wel aan Louis Couperus (in 1974). Het Boekenbal had toen plaats in Den Haag, in Pulchri Studio aan het Lange Voorhout. De gemeente Den Haag had van de decoraties een kunstopdracht gemaakt en daarom zijn ze bewaard gebleven. Ze zijn nu te zien in het Haagse Louis Couperus Museum (tot en met 12 mei.)


Oprichter Couperus Museum, Den Haag

Wet Inlichtingendiensten

Net door de vijver

Met belangstelling heb ik de bijdrage van Liza van Lonkhuyzen gelezen over de beeldvorming rond de zware metafoor ‘sleepnet’ (Al sinds de jaren vijftig bang voor ‘net’ geheime dienst, 12/3). Hierbij wil ik nog wijzen op de bijdragen van de onvolprezen privacy-voorvechter en commentator van NRC Handelsblad Frank Kuitenbrouwer. In een bespreking van het dan juist verschenen boek Data Base of Data Beest? in Intermediair van 7 september 1973 spreekt hij van de computer die de toegankelijkheid van persoonsgegevens groter maakt met alle gevolgen van dien.

Een van die gevolgen is naar zijn mening een proces waarbij het net door de vijver wordt gehaald om personen, die aan een bepaald profiel voldoen, op te sporen. Nadien gebruikt hij deze beeldspraak bij herhaling in zijn bijdragen over privacy-aantastingen.

Overigens was Charles Welter in 1950 geen Kamerlid voor de KVP, maar van de daarvan afgesplitste rechts radicale Katholieke Nationale Partij (KNP).


Privacy-deskundige

Uitwisselingsprogramma

De Erasmusfactor

In het interview met Josef Janning (‘Heel Europa wil zaken doen met Nederland’, 12/3) wordt er gesproken over de ‘Erasmusfactor’ waardoor een hele generatie studenten zich sterk maakt voor een gezamenlijk Europa, gevoed door ervaring, beleving en kennis.

De afgelopen twee maanden heb ik gereisd door Zuid-Amerika en heb daar op de meest onverwachte plekken jonge Argentijnse en Chileense mensen ontmoet die op de fiets, liftend of werkend als gids hun eigen continent verkenden.

Een verrassend aantal van hen heeft de kans gekregen via een uitwisselingsprogramma een deel van hun studie in Europa te volgen. Vol enthousiasme vertelden ze daar over en sommigen waren bezig initiatieven waar ze hier kennis mee hadden gemaakt, in hun eigen land te introduceren.

Ik realiseerde me dat het systeem van uitwisseling werkt en een hele stevige bijdrage gaat leveren aan een globaal wederzijds begrip.

Het stemde me blij en hoopvol.

Correcties/aanvullingen

Salarisverhoging ING (2)

In Zo wist het Kamerlid de realiteit in acht minuten vollédig te verdraaien (Haagse Invloeden, 10/3, p. 13) staat dat D66-Kamerlid Jan Paternotte vorige week donderdag om 10.08 uur op Twitter een voorstel voor een hoorzitting met de president-commissaris van ING aankondigde. Dit moet 9.08 uur zijn.

Hazelnootpasta

In de rubriek Wat eten we (12/3, p. C4) werd geschat dat Nutella jaarlijks 11 miljoen potten hazelnootpasta verkoopt. Dit lijkt bij nader inzien een onderschatting. Over het juiste aantal doet moederbedrijf Ferrero geen mededelingen (behalve dat de jaarlijks geproduceerde hoeveelheid Nutella evenveel weegt als het Empire State Building).