Kleine scholen krijgen jaarlijks 20 miljoen extra

Het kabinet vindt het belangrijk dat er ook in dorpen scholen kunnen blijven om krimpgebieden leefbaar te houden en ouders keuzevrijheid te bieden.

Basisschool Ten Darperschoele in Wapse heeft kinderen met verschillende leeftijden in dezelfde klas.
Basisschool Ten Darperschoele in Wapse heeft kinderen met verschillende leeftijden in dezelfde klas. Foto Remco Koers/ANP

Basisscholen met minder dan 145 leerlingen krijgen jaarlijks 20 miljoen extra. De kleinescholentoeslag vloeit voort uit het regeerakkoord. Het kabinet vindt het belangrijk dat ook in krimpgebieden scholen kunnen openblijven, schrijft minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) in een brief aan de Kamer.

De toeslag komt bovenop de 120 miljoen euro die de scholen jaarlijks al ontvangen en wordt met ingang van het schooljaar 2019-2020 uitgekeerd. De tweeduizend kleine scholen krijgen over het schooljaar 2018-2019 alvast 10 miljoen euro extra. De scholen mogen zelf weten waaraan zij de extra middelen besteden.

Kleine scholen zijn belangrijk om de pluriformiteit en keuzevrijheid van ouders te waarborgen, zo schrijft Slob in de brief:

“Voor het kabinet is het belangrijk dat kinderen vlakbij hun huis naar school kunnen gaan en dat ouders kunnen blijven kiezen voor een school die past bij hun geloofs-of levensovertuiging. (..) Het is een groot goed dat in Nederland veruit de meeste kinderen op minder dan drie kilometer afstand wonen van de basisschool die ze bezoeken.”

Kleine scholen hebben bovendien een belangrijke functie om kleine gemeenschappen leefbaar te houden, vindt het kabinet. “Als de school vertrekt, vertrekken vaak ook jonge gezinnen”, zegt Slob. Omdat minder personeel en budget hebben, maar wel aan dezelfde eisen moeten voldoen als grote scholen, is het belangrijk kleine scholen financieel extra te steunen.