Inval bij mesttransporteur in Brabant wegens mestfraude

Mestfraude Het OM verdenkt de eigenaar ervan voor 10,9 miljoen euro te hebben gefraudeerd met administratie van de mestladingen en mesttransporten.

De politie viel in november 2016 al binnen bij Daas.
De politie viel in november 2016 al binnen bij Daas. Foto Sjoerd van der Wal

Het milieuteam van de politie heeft beslag gelegd op 35 vrachtwagencombinaties en enkele personenauto’s van mesthandelaar W. Daas uit het Brabantse Wintelre. Tegen de handelaar loopt al sinds 2016 een strafrechtelijk onderzoek vanwege mestfraude.

Het gaat om een gecoördineerde actie van het openbaar ministerie (OM), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de politie, de douane en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het is de vijfde inval in korte tijd in het zuidelijke mestgebied.

De politie viel in november 2016 al binnen bij Daas. Het OM verdenkt eigenaar Pierre D. ervan voor 10,9 miljoen euro te hebben gefraudeerd met de administratie van de mestladingen en met mesttransporten. Op zijn bedrijfspand, woonhuis en 28 andere panden en percelen in Brabant en Zeeland werd destijds al conservatoir beslag gelegd.

Het vermoeden is dat het mestbedrijf daarna is doorgegaan met frauderen, aldus de politie. ,,Niet alle mest die zou zijn getransporteerd zou in de administratie verwerkt zijn. De transporteur wordt verdacht van valsheid in geschriften en overtreding van de meststoffenwet.”

Lees hier het onderzoek dat NRC deed naar mestfraude: het mestcomplot

Bij de inval is dinsdagochtend administratie in beslag genomen. Het vermoeden bestaat dat het bedrijf een financieel voordeel uit illegaal handelen heeft verkregen. Het financiële onderzoek is nog in volle gang.

Landbouwbrandstof

Bij de actie zijn op verschillende plekken in het land vrachtwagens van de transporteur langs de kant gezet en in beslag genomen. Het bedrijf wordt er ook van verdacht op grote schaal illegaal gebruik te maken van zogenoemde ‘rode diesel’. Dit is goedkopere landbouwbrandstof die door het bedrijf heimelijk gebruikt zou zijn voor vrachttransport. Verder zou het bedrijf zich schuldig hebben gemaakt aan overbelading van vrachtwagens en zou de arbeidstijdenwet veelvuldig zijn overtreden.

Vorige maand was er al een inval bij transportbedrijf Haumann in het Limburgse Well. Daarbij zijn monsters genomen van voorraden en zijn tachoschijven van vrachtwagens gecontroleerd. Het bedrijf rijdt met 28 wagens, waarvan een deel met mest. In 2015 is de onderneming 20 keer beboet voor het niet naar waarheid invullen van vervoersdocumenten.

Haumann reed voor de in Venlo en Ysselsteyn gevestigde Bela Group, die door het OM verdacht wordt van mestfraude. De politie deed in oktober 2017 invallen bij dit concern.

Naast de actie bij Bela Group was er op 1 februari een inval bij Loonbedrijf Gebr. Nooijen in Deurne. Daarbij is geconstateerd dat het bedrijf illegaal mest verwerkt en milieuovertredingen begaat. Begin oktober 2017 werden vijf mensen aangehouden wegens mestfraude bij Loon- en Grondverzetbedrijf W. Arts in Stevensbeek.

Georganiseerde criminaliteit

In het Nationaal Dreigingsbeeld 2017 is volgens de politie bij mestfraude sprake van georganiseerde criminaliteit. Volgens dit rapport is het, ondanks maatregelen van de overheid, relatief eenvoudig om te frauderen en is het lastig en arbeidsintensief om mestfraude te ontdekken.

De conclusies van het politierapport sluiten aan bij de uitkomst van het onderzoek van NRC eind vorig jaar. Daaruit bleek dat mesthandelaren in het zuidoosten van het land samenspannen met veehouders, mestverwerkers en mesttransporteurs. De fraudeurs worden bovendien gefacilliteerd door onder meer adviseurs en de Rabobank. Van de 56 door NRC onderzochte bedrijven in de mestsector bleken er 36 (64 procent) te zijn beboet, verdacht, of veroordeeld door de NVWA of door het Openbaar Ministerie.

Met de mestafzet in Nederland was in 2015 zo’n half miljard euro gemoeid.

NRC bracht de beboete, verdachte en veroordeelde mestbedrijven in kaart.