Brieven

Brieven

Denken islamitische terreur te kunnen begrijpen op basis van ervaringen met andersoortig terrorisme, zoals Frank Westerman doet (Trap verslagen terroristen niet na. Dat werkt averechts, 10/3), getuigt van fundamenteel onbegrip met betrekking tot de drijfveren erachter en is feitelijk onderdeel van het probleem. De Molukse variant was binnen de westerse logica – hoe onrealistisch het doel ook – uitstekend te verklaren. Zolang wij door een seculiere en liberaal-democratische lens blijven kijken zal de essentie ons ontgaan: dat jihadisme religieus-ideologische drijfveren kent die afwijken van de gebruikelijke politieke of sociaal-economische. Een ideologie met inmiddels een geografische basis die strekt van Mauretanië tot aan Indonesië. Uiteraard zijn er in het Westen altijd grote hoeveelheden nuttige marginale types te vinden bij wie sociaal-economische factoren een rol spelen, maar het is geen toeval dat de meeste daders allerminst tot de gemarginaliseerde klasse behoren. Dat terrorisme altijd ook weer voorbijgaat is tot slot nog een fantastische dooddoener – om maar eens in stijl te blijven – maar het duurt nu wel erg lang en het wordt alleen maar erger. Ophouden dus met verkeerde analogieën die ons verder van de verklaring wegbrengen in plaats van dichterbij.