Brieven

Brieven

Definitie van racisme

Cliteur drogredeneert

In NRC (9/3) stelt Cliteur dat ‘ras’ niet bestaat, en dat er voor „domme mensen” een andere formulering van racisme in het wetboek gezet moet worden, op basis van uiterlijkheden zoals huidskleur. Volgens mij zijn dat precies de kenmerken die nu al als racisme worden gezien in het Internationale Verdrag tegen Rassendiscriminatie; én zijn dat de kenmerken waarop Yernaz Ramautarsing zijn uitspraken baseerde, maar ook dat is volgens u geen racisme. Wat is dan wel racisme, vraag ik me af?

schoolatlas

Verkeerd vertaald

Een boeiend artikel van Gemma Venhuizen over een nieuwe schoolatlas (Eindelijk weer concurrentie voor de Grote Bosatlas, 10/3). Ik denk wel dat zij destijds op het Stedelijk Gymnasium Haarlem beter in aardrijkskunde was dan in Duits. Bij de vertaling van het citaat van Alexander von Humboldt (Nur leer scheinende Karten prägen sich dem Gedächtnisse ein) gaat zij de mist in. Sich etwas einprägen betekent niets anders dan iets onthouden. Schijnbaar lege kaarten zetten dus niet aan tot denken, maar die kun je het beste onthouden.


Docent Duits

Uithoflijn

Spier wil gelijk halen

Wolfgang Spier, gemeenteraadslid namens Leefbaar Utrecht, grijpt in NRC (9/3) de kostenoverschrijding van de Uithoflijn aan om zijn gelijk te halen. Hij was altijd al tegen. Dat de kosten hoog zijn, ben ik met hem eens: 64 miljoen euro per kilometer is voor mij onbegrijpelijk voor een lijn die grotendeels buiten de bebouwde kom loopt, vooral gezien het feit dat hier elders in Europa ongeveer twintig miljoen voor wordt geïnvesteerd. Maar vervolgens vervalt de auteur in pure demagogie. Het is allang aangetoond, zowel in theorie als praktijk, dat een agglomeratie beter en efficiënter bediend wordt met een beperkt aantal onderling verknoopte bus- en tramlijnen dan met onnoemelijk veel doorgaande lijntjes met kleine eenheden en lange intervallen – het model dat de heer Spier voorstaat. Ook betekent een verknoopt net niet per definitie minder halteplaatsen. En zelfs wanneer een halte opgeheven wordt, volgt geenszins dat dit tot vijf minuten langer lopen leidt – dat zou alleen gelden voor degene die precies had willen instappen op de opgeheven halte. Niet voor niets blijven in vrijwel alle Europese steden boven 200.000 inwoners de lokale railnetten groeien. Het beste voorbeeld is Frankrijk, waar alle trams na 1960 waren verdwenen, maar waar tijdens de laatste dertig jaar in 25 steden, inclusief Parijs, zeer succesvolle tramnetten zijn geopend.


Emeritus Hoogleraar Verkeerskunde

Slordig taalgebruik

En antisemitisme dan?

Het slordige taalgebruik rond het woord ras ondermijnt racismebestrijding en de vrijheid van meningsuiting, betoogde Paul Cliteur in NRC op 9 maart. „Als nationaliteit tegenwoordig een ras zou zijn, dan zou de Verenigde Naties ongeveer tweehonderd rassen tezamen brengen.” Een prima stuk van de Leidse hoogleraar. Ik realiseerde me ineens dat je in dit artikel racisme ook zou kunnen vervangen door antisemitisme en dat je dan een even relevant betoog zou krijgen. De tegenwoordige gewoonte van gewetenloze politici om kritiek op Israël, kritiek op het zionisme én antisemitisme op één hoop te gooien leidt ook tot een vergiftiging van de omgangsvormen en van de debatcultuur en tot het frustreren van de mogelijkheid de wandaden van Israël aan de kaak te stellen.