Advies: beperk opvang van zeehonden

Een wetenschappelijke commissie noemt de huidige mate van opvang van zeehonden in Nederland ‘onaanvaardbaar’.

De opvang van zeehonden moet worden beperkt. Dat stelt een internationale wetenschappelijke commissie dinsdag in een advies aan minister Schouten (Landbouw en Natuur, ChristenUnie). Niet meer dan 5 procent van alle jonge zeehonden die jaarlijks in Nederland worden geboren, mag worden opgevangen.

Het aantal zeehonden dat in de opvangcentra is opgenomen, is gestegen van 20 in 1980 tot 500 à 1.000 in de afgelopen jaren, aldus het rapport van de commissie. In de jaren 2007-2013 werd meer dan 20 procent van alle geboren jongen van de ‘gewone zeehond’ tijdelijk opgevangen, met een piek van 50 procent in 2011. „Aangezien zeehonden wilde dieren zijn, zijn zulke percentages vanuit het oogpunt van dierenwelzijn onaanvaardbaar”, schrijft de commissie. Overigens zijn sinds 2014 sommige opvangcentra al „selectiever geworden” bij het opnemen van zeehonden.

In Nederland komen twee soorten zeehonden voor; de gewone zeehond en de grijze zeehond. De populaties van beide soorten zijn de afgelopen veertig jaar aanmerkelijk toegenomen. Er waren in 2016 ongeveer negenduizend gewone zeehonden, terwijl er in 1980 nog vijfhonderd van waren. In 1980 kwamen grijze zeehonden bijna niet meer voor in Nederland, maar sindsdien heeft zich een opmerkelijk herstel voorgedaan: in 2016 werden er meer dan vijfduizend geteld.

Nederland telt inmiddels vijf opvangcentra voor zeehonden. Dat zijn A Seal in het Zuid-Hollandse Stellendam, Ecomare op Texel, het Zeehondencentrum Pieterburen in Groningen, de Zeehondenopvang Eemsdelta in het Groningse Termunterzijl en de Zeehondenopvang Terschelling. De centra zijn het regelmatig oneens over de aanpak bij de opvang van zeehonden. Het advies van de internationale commissie zou aan alle onduidelijkheid een einde moeten maken.

Correctie: in een eerdere versie van dit verhaal werd vermeld dat Stellendam in Zeeland ligt, maar de plaats ligt in Zuid-Holland. Dit is aangepast.