Meer vacatures in de zorg, groter personeelstekort

Tot 2022 kan het personeelstekort oplopen tot 100.000 niet-gevulde banen, concludeert UWV.

Foto Koen van Weel/ANP

Het personeelstekort in de zorg dreigt de komende jaren sterk op te lopen. Het aantal vacatures neemt toe, maar er staan niet genoeg opgeleide verpleegkundigen en verzorgers klaar om deze plekken te vullen. Uitkeringsinstantie UWV waarschuwt maandag dat het het tekort tot 2022 kan oplopen tot 100.000 openstaande banen.

Dit jaar alleen al neemt het aantal banen in de sector met 1,5 procent toe tot ongeveer 1,1 miljoen. De sterke groei in banen zit in de verpleging, verzorging en thuiszorg. Dat komt volgens UWV vooral door het ‘kwaliteitskader verpleeghuiszorg’ dat sinds vorig jaar van kracht is. Daarin zijn normen voor de bezetting opgenomen. Tegelijkertijd kampt de sector met een sterk vergrijzende beroepsgroep: bijna een kwart van de werknemers is 55 jaar en gaat de komende tien jaar met pensioen.

Lees over de problemen in de sector: Meeste personeel ouderenzorg kampt met stress en schuldgevoel

Tot 2022 dreigt het tekort op te lopen tot 38.000 plekken voor hbo-verpleegkundigen, 38.000 banen voor mbo-verpleegkundigen en openstaande vacatures voor 28.500 verzorgers (mbo-niveau 3). De werkdruk neemt toe en de kwaliteit van zorg in Nederland komt daardoor verder onder druk te staan. Zorgmedewerkers zeiden eerder al privéproblemen te ondervinden door het vele werk. Er zijn wel genoeg artsen in Nederland.

Moeite met vinden personeel

Meer dan de helft van de Nederlandse zorginstellingen geeft aan moeite te hebben om vacatures te vullen. Voor ziekenhuizen, de thuiszorg en geestelijke gezondheidszorg is dat probleem nog groter. Daarbinnen zegt 80 procent van de werkgevers geen personeel te kunnen vinden voor bepaalde banen. Dit jaar is de verwachting dat meer dan 120.000 vacatures bij zorginstellingen ontstaan.

Het aantal banen staat daarmee straks ongeveer op het niveau van 2012. Dat jaar werden maatregelen genomen om de prijs van zorg terug te brengen, wat leidde tot minder banen in de sector. Sinds 2017 is er een einde gekomen aan die krimp.

Lees hoe Nederland de openstaande vacatures probeert te vullen: Vluchtelingen vullen Brabantse zorgvacatures

UWV stelt dat op korte termijn instellingen efficiënter moeten inroosteren om het tekort tegen te gaan. Ook moeten eerder ontslagen zorgprofessionals worden teruggehaald in de sector en kunnen andere werkzoekenden zoals statushouders opgeleid worden als zorgmedewerker. Op de lange termijn moet er volgens UWV meer geld komen voor opleidingen en stages. Ook kan de zwaardere zorgvraag teruggebracht worden door verder in te zetten op preventie en vroege signalering van ziekten en aandoeningen.