Deal gooit Duitse energiemarkt opnieuw op de schop

Overname Eon is akkoord met RWE over de overname van grote delen van Innogy, moederbedrijf van Essent. Innogy was nog geen anderhalf jaar zelfstandig.

Aan de zelfstandigheid van ‘groen’ energiebedrijf Innogy komt een einde.
Aan de zelfstandigheid van ‘groen’ energiebedrijf Innogy komt een einde. Foto Martin Leissl/Bloomberg

Bestuurders van de Duitse energiebedrijven Eon en RWE hebben een principeakkoord gesloten over een uitruil van bezittingen, waaronder het Nederlandse Essent. De ingewikkelde miljardendeal betekent opnieuw een ingrijpende herschikking van de Duitse energiemarkt.

In een „ad-hocmededeling”, vermoedelijk veroorzaakt door berichtgeving van persbureau Bloomberg, maakten de partijen zondag bekend dat RWE van plan is zijn belang van 76,8 procent in dochterbedrijf Innogy te verkopen aan Eon. Daarvoor krijgt RWE 16,67 procent van de aandelen in Eon én het grootste deel van zijn duurzame activiteiten – vooral windparken op land en op zee. Ook de windparken en waterkrachtcentrales van Innogy, eigenaar van Essent, gaan naar RWE, dat op zijn beurt weer 1,5 miljard euro betaalt aan Eon.

Over de ratio achter het akkoord lieten de partijen zich niet uit. Feitelijk komt de transactie er op neer dat RWE zich vooral blijft bezighouden met stroomopwekking, terwijl Eon zich straks uitsluitend concentreert op beheer en ontwikkeling van netwerken en dienstverlening en distributie aan miljoenen klanten. Hoewel een woordvoerder van Essent niets kon bevestigen, ligt het daarmee voor de hand dat Essent wordt ondergebracht bij Eon. Essent is een merk waaronder Innogy energie verkoopt aan consumenten.

Dalende elektriciteitsprijzen

De deal, die nog moet worden goedgekeurd door de commissarissen van RWE en Eon én de mededingingsautoriteiten, betekent tegelijk een volgende stap en een gedeeltelijke ommekeer in de transformatie van de Duitse energiesector. Die kreeg in 2016 vorm in de opsplitsing van RWE en Eon in een duurzaam 'groen' bedrijf en een vervuilende 'grijze' onderneming. Eon stootte de vervuilende activiteiten – vooral kolencentrales – af onder de naam Uniper en bracht ze naar de beurs. RWE koos de omgekeerde route: het verzelfstandigde de groene divisie, doopte die Innogy en gaf haar ook een beursnotering.

De splitsingen waren een reactie op jaren van dalende elektriciteitsprijzen, mede het gevolg van de snelle toename van stroom uit wind- en zonneparken in Duitsland. Ook dreigende miljardenkosten voor de ontmanteling van kerncentrales vergrootten de noodzaak tot radicale maatregelen.

Met de aangekondigde transactie komt aan de zelfstandigheid van Innogy al weer een einde. Bovendien krijgt RWE, nu al de grootste stroomopwekker van Duitsland, de windparken terug die het ruim een jaar geleden nog had afgesplitst. Of RWE de duurzame en vervuilende activiteiten op termijn bij elkaar houdt, is onduidelijk.

Lees ook: Duitse gemeenten ontketenen revolte bij stroomreus RWE