China

Volkscongres kiest nagenoeg unaniem Xi Jinping tot leider voor het leven

Met slechts twee stemmen tegen is de grondwetswijziging aangenomen die ervoor zorgt dat Xi Jinping nooit af hoeft te treden als president van China. Van de bijna 3.000 leden van het Chinese parlement stemden nog eens drie gedelegeerden blanco.

Dat de amendementen zouden worden aangenomen, was vrijwel zeker: het Volkscongres wees nog nooit een voorstel af. Het aantal tegenstemmers bleef bij deze vergadering echter uitzonderlijk laag. De stemming was anoniem – wie de leden zijn die het niet met de wijziging eens waren, zal naar alle waarschijnlijkheid nooit bekend worden.

Xi Jinping bracht als eerste zijn stem uit en kreeg daarop een ovatie van de aanwezigen. Applaus klonk ook toen de voorzitter van het Volkscongres bekendmaakte dat de wijzigingen waren aangenomen.

De grondwetswijziging maakt een einde aan het maximum van twee presidentiële ambtstermijnen van vijf jaar. De zittende president Xi Jinping zou in 2023 moeten aftreden, maar kan nu onbeperkt blijven regeren. De wijziging is omstreden omdat de limiet in 1982 juist was ingevoerd om een herhaling van een regime als van alleenheerser Mao Zedong te voorkomen.

Naast de afschaffing van de maximumtermijn werden nog twee belangrijke voorstellen aangenomen. Xi’s ‘Gedachtengoed’, zijn politieke filosofie, is aan de Grondwet toegevoegd en er komt een nationale commissie voor surveillance die gaat toezien op het gedrag van alle ambtenaren. De anticorruptiecampagne van Xi wordt daarmee fors uitgebreid. Xi wil hiermee niet alleen de partij, maar de hele maatschappij doorlichten en controleren. Het onbeperkte presidentschap zou Xi nodig achten om zijn ambitieuze agenda uit te voeren. Critici menen dat de Communistische Partij met de wijzigingen vooral de partij zelf steviger heeft ingebed in de Chinese constitutie.

Commentaar pagina 17