Brieven

Brieven

Terecht meldt NRC de politieke verontwaardiging over de buitensporige verhoging van 2 miljoen naar ruim 3 miljoen euro van ING-topman Ralph Hamers (Beloningskloof groeit nog verder door ING, 9/3).

Kan hier echter wat aan worden gedaan? Voorlopig niet. Praten van de Tweede Kamer met Jeroen van der Veer, voorzitter van de raad van commissarissen, heeft weinig zin. Topmensen van beursgenoteerde bedrijven dekken elkaar waar het om hun beloning gaat, wat niets anders dan corruptie inhoudt. Het argument dat in andere landen dergelijke bedragen worden betaald, snijdt geen hout. In de Scandinavische landen is het verschil tussen het gemiddelde loon van werknemers en bestuurders ongeveer 20 en niet 50 of nog meer. Onderzoek van hoogleraar Xavier Baeten uit Gent leert verder dat niet de hoogte van het salaris, maar veel meer de uitdaging en het gevoel iets te presteren, bestuurders motiveert. De ophef in de media luwt wel weer, zullen Van der Veer en Hamers denken en wij hebben toch de macht dit te doen.

Ja, deze macht hebben zij. Welke politicus heeft de moed deze macht in te perken? Dan wordt de samenleving niet langer belast met ergernis over topmannen die niets anders dan topgraaiers zijn. Want ook een beloning van 2 miljoen is buitensporig.