Brieven

Brieven 12/3/2018

Topbeloningen (2)

Een ander universum

Naar aanleiding van de voorgenomen salarisverhoging van de ceo van ING zijn de commentaren niet van de lucht. Met name de politiek roert zich. Maar om hun eigen woorden te gebruiken: in welk universum bevindt de politiek zich dat ze meent zich hier zo intensief mee te kunnen/moeten bemoeien, tot zelfs een Kamerdebat aan toe? Het enige dat ze kunnen is hun ING-bankrekeningen (als ze die hebben) inruilen voor bijvoorbeeld eentje van Triodos, omdat daar de beloning van bestuursleden aanzienlijk lager is dan die van de heer Hamers.

Topbeloningen (3)

Zoek heil in blockchain

Het recente exorbitante salarisverhogingsvoorstel van ING-topman Hamers toont evident aan dat in de bankensector de hebzucht nog steeds regeert. De politiek wil of kan hier blijkbaar niet adequaat tegen optreden. Er past ons als ING-klant en eigenlijk als klant van iedere bank daarom slechts een uitweg: opstappen en ons heil in de blockchain zoeken, waardoor we weer zelf controle over onze betalingen krijgen. De reguliere banken hebben ons vertrouwen nu lang genoeg beschaamd!

Wet inlichtingendiensten

Pak Facebook, Amnesty!

Amnesty spreekt in zijn campagne tegen de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) over ‘Sleepwet’. Een methode die we van politici kennen, waarmee ze kwesties naar hun eigen standpunt framen. Of draagvlak genereren voor een omstreden oorlog. Denk aan ‘Operation Freedom’. Dat Amnesty zich hier nu ook aan bezondigt, vind ik als lid ongepast.

Heeft Amnesty wel weet van de wettelijke beperkingen waaronder AIVD en MIVD hun belangrijke veiligheidswerk doen? Ik vrees van niet. Mensen die tegen de nieuwe wet stemmen, zouden hun privacy ook moeten afwegen tegen mogelijk verlies aan veiligheid. Wat tegenstanders zich helemaal niet lijken te realiseren, is dat de data waar het bij de Wiv over gaat niets is vergeleken met de gegevens die zij zelf online afgeven. Wie een account op Facebook, Google of Instagram heeft, gebruikmaakt van Apple of Android, dan wel spullen koopt via Amazon.com, deelt een veelvoud aan data. Inmiddels is Facebook de twee miljard gebruikers gepasseerd. Een gegevensberg van profielen waar de diensten alleen van kunnen dromen. Ondertussen worden al die Facebook-profielen gebruikt om verkiezingen met nepnieuws te beïnvloeden. Amnesty had er zo bezien beter aan gedaan zijn pijlen te richten op Facebook. Dat is een veel grotere bedreiging voor onze veiligheid en vrije meningsvorming, en daarmee voor onze mensenrechten.


organisatieadviseur

Openbaar vervoer

Ook voor klimaat

Het artikel over gebrek aan geld voor de beoogde investeringen in lightrail en het spoor (Iedereen wil ov, niemand wil het betalen, 7/3) laat nog helemaal buiten beschouwing dat openbaar vervoer een veel grotere rol moet gaan spelen om de klimaatambities van ‘Parijs’ ook in de vervoerswereld waar te maken. De energiezuinige, op groene stroom rijdende vervoerswijzen zullen een groter aandeel in het verkeer moeten krijgen. Zo zullen spoornet en regionale lightrailnetten tegelijk een hoger aandeel in het woon-werkverkeer, maar ook in het goederenvervoer en in het lange afstandsverkeer aan moeten kunnen. Tot nog toe ken ik nog geen onderzoek van het geheel. Omdat de gemiddelde rijsnelheden van sprinter, intercity, goederen- en hoge snelheidstreinen zo sterk verschillen, is het onvermijdelijk dat grote delen van het kernnet viersporig worden. Dat is een enorme opgave.

Culturele toe-eigening

Kern van de vrije kunst

Natuurlijk mag schrijfster Jannah Loontjens zich als auteur elk personage toe-eigenen dat zij wenst (Hoezo mag ik als witte schrijver geen zwart pesonage opvoeren? 5/3). Dat is volgens mij nu net waar het in de kunst om draait. Verbeelding en inlevingsvermogen. Daar een moreel kompas bij houden voor de correcte route omdat je etnisch, religieus, seksueel of cultureel niet tot de groep van je romanpersonage behoort, is de bijl aan de wortel van de vrije kunst. En daar moeten we heel ver van blijven.