Open brief: ‘Minister jeugddans verdient prominentere plek in kunstbeleid'

De Nederlands Jeugddansgezelschappen eisen in een open brief meet aandacht en geld op voor dans voor een jong publiek in het kunstbeleid.

Noodkreet jeugddansgezelschappen voor minister Ingrid van Engelshoven (minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
Noodkreet jeugddansgezelschappen voor minister Ingrid van Engelshoven (minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) Foto ANP BART MAAT

Jeugddans verdient volgens hen een prominentere plek binnen de Basisinfrastructuur. Dat stellen Jeugddangezelschappen in een oproep aan minister Van Engelshoven (Cultuur) en de Raad voor Cultuur.

In een samengestelde oproep van Nederlandse Jeugddansgezelschappen wordt verzocht tot het herzien van het huidige kunstbeleid als het gaat om dans voor een jong publiek. Dat maakte zij donderdag bekend in een openbare brief.

In de brief wordt opgeroepen om jeugddans op te nemen als basisfunctie binnen de Basisinfrastructuur, alsmede lokale of regionale financieringsstructuren.

Voor de gezelschappen houdt dit in dat er een vorm gevonden moeten worden voor “een vergelijkbare, landelijke spreiding en verankering van de financiering voor de jeugddans, zoals het geval is voor jeugdtheater”. Volgens de dansgezelschappen worden “productie, educatie en bemiddeling” niet als samenhangende kerntaken gehonoreerd binnen het huidige bestel. “Bij subsidiering” moet de overheid “naast productie ook educatie als structureel onderdeel van de dagelijkse praktijk honoreren”. Talentontwikkeling binnen de jeugddans zou volgens hen beter verankerd moeten worden binnen het kunstbeleid van de overheid. De gezelschappen stellen dat, om het gewenste beleid te bereiken, de Raad voor Cultuur en minister Van Engelshoven “de kwantitatieve kracht, financieringsstructuren en groei van de jeugddanssector” in kaart moeten brengen”.

In de brief formuleert het collectief stelselmatige problemen waar de jeugddans sector mee te kampen zou hebben. Zo wordt er een discrepantie gezien tussen vraag en aanbod. Door de opheffing van de regionale steunpunten zou de bemiddeling tussen scholen en gezelschappen grotendeels zijn verdwenen. Zowel op scholen als in theaters is er volgens de gezelschappen daardoor te weinig expertise om de brug tussen kunsten, onderwijs en de podia te slaan.

Het initiatief voor een open brief kwam tot stand als gevolg van een oproep tijdens het Debat Festival Nederlandse Dansdagen 2017 waarin werd opgeroepen tot verbinden en nadenken over de toekomst van dans in Nederland. De brief is ondertekend door Danstheater Aya, De Dansers, DOX, Dadodans, The100Hands, Internationaal Danstheater, Theaterbureau Frontaal, SALLY Dansgezelschap Maastricht, Plan-D, de Stilte, MAAStheater en dans, ISH en Don’t Hit Mamma.

.