‘Iedere dag zit een kleine 5.000 agenten ziek thuis door de werkdruk’

Wie zei dat?

Lodewijk Asscher, landelijk leider van de PvdA, in debat met Sybrand Buma (CDA):

Welke grond is er voor te vinden?

Het ziekteverzuim bij de Nationale Politie is al jaren hoog, op dit moment rond de 7 procent. Dat zijn ongeveer 4.500 agenten. De oorzaken van dat ziekteverzuim zijn divers, blijkt uit onderzoeken van onder meer TNO en de Inspectie voor Veiligheid en Justitie. Er is vergrijzing bij de politie, en dat leidt tot ziektes bij oudere agenten. Andere agenten zitten thuis vanwege ongevallen. Werkdruk speelt wel een rol bij het ziekteverzuim, maar precieze cijfers hoe groot het aandeel daarvan is in het totale aantal, is onduidelijk. Wel ervaart 83 procent van de agenten een „hoge werkdruk”, volgens politievakbond ACP, maar het verband met het hoge ziekteverzuim noemde de toenmalig voorzitter van de ondernemingsraad in 2016 „te kort door de bocht”.

En, klopt het?

Met wat goede wil kun je zeggen: die 4.500 duizend zieke agenten, zijn een „kleine 5.000”. Maar zij zitten niet allemaal thuis vanwege de hoge werkdruk. We beoordelen de uitspraak van Asscher dan ook als grotendeels onwaar.

Lees ook: Dit zijn alle factchecks van het radiodebat.