‘D66 heeft in Rotterdam met Leefbaar de afgelopen jaren bezuinigd op het armoedebeleid’

NRC checkte uitspraken van landelijke politieke leiders in debat op de radio.

Wie zei dat?

Tunahan Kuzu, landelijk leider van Denk, in debat met Alexander Pechtold (D66).

Welke grond is er voor te vinden?

In hun college-akkoord voor Rotterdam van 2014-2018 hebben Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA afgesproken dat „werk moet lonen” en dat de beleid voor armoedebestrijding aan hervorming toe is. In de financiële paragraaf van het Rotterdamse coalitieakkoord staat dat er de afgelopen vier jaar daardoor in totaal bijna 13 miljoen euro is bezuinigd op het armoedebeleid, onder meer door het afschaffen van een toeslag voor mensen die langdurig in de bijstand zaten. Verantwoordelijk wethouder Maarten Struijvenberg (Economie, Leefbaar) zei dat zijn beleid bedoeld is om mensen uit de armoede te halen door ze van de bijstand naar een baan te laten gaan. Hij redeneert dat de bezuinigingen leiden tot minder armoede.

En, klopt het?

Hoewel het college in Rotterdam mensen uit de bijstand naar een baan wilde helpen, klopt het dat het college, waar D66 met Leefbaar Rotterdam en het CDA deel van uitmaakt, voor bijna 13 miljoen euro heeft bezuinigd op het armoedebeleid. We beoordelen de uitspraak als waar.

Lees ook: Dit zijn alle factchecks van het radiodebat.