‘Wij geloven niet in een Mars en Manifest tegen armoede’

De stelling Een Mars tegen de Armoede moet arme Rotterdammers zaterdag overhalen te gaan stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen.

De oproep is gericht aan Rotterdammers die nadeel ondervinden van het gemeentelijk armoedebeleid. Inwoners van de Maasstad zijn in vier jaar tijd armer geworden, stelde het CBS deze week. Een Manifest voor een rechtvaardiger armoedebeleid moet het tij keren, maar niet alle partijen staan erachter. De stelling luidt: ‘Wij geloven niet in een Mars en Manifest tegen armoedebestrijding.’

Hans Goosen, Mars-aanjager en voorzitter Rotterdamse Sociale Alliantie: „Wij willen arme mensen duidelijk maken dat ze het verschil kunnen maken. Opdat dit tij gekeerd wordt. Zo’n 120.000 Rotterdammers, onder wie veel werkenden, zijn afhankelijk van een uitkering en leven op of onder de armoedegrens. Op Leefbaar Rotterdam en de VVD na steunen alle raadspartijen ons Manifest en de Mars.”

Ingeborg Hoogveld, raadslid Leefbaar Rotterdam: „Het Manifest en de Mars zijn deels gericht tegen het beleid van de afgelopen vier jaar. Het zou gek zijn daarin mee te gaan. Zo willen de meeste deelnemende partijen de verplichte tegenprestatie schrappen. Leefbaar Rotterdam vindt dat wie hulp nodig heeft, dat moet krijgen. We bezuinigen niet op wijkteams en schuldenaanpak en investeren veel in werkzoekenden. Tegelijkertijd maken we werk lonender. Zo zijn we kritischer op zaken als bijzondere bijstand en krijgen werkenden met een laag inkomen een extraatje.Wij garanderen dat alle Rotterdammers een inkomen hebben op of boven het Nibud-basisbehoeftenbudget. We investeren het liefst in zaken die mensen vooruithelpen zoals school en werk. Dat is volgens ons de weg uit de armoede.”

Tim Versnel, VVD-persvoorlichter: „Wij steunen het Manifest niet volledig omdat we anders denken over armoedebestrijding. Volwassenen die in armoede leven door uitkeringsafhankelijkheid moeten op korte termijn weer kunnen werken. Dat kan via begeleiding vanuit de bijstand. Tegelijkertijd moet je investeren in de lokale economie – Rotterdam telt dubbel zoveel werklozen als landelijk – en in het wegwerken van de mismatch op de arbeidsmarkt. Er zijn veel vacatures in de ict en zorg maar geen kandidaten. Kinderen die in armoede opgroeien, moeten net als rijke kinderen alle kansen krijgen, al zal er altijd een verschil blijven tussen Kralingen en Pendrecht.”

Clara Sies, oprichter Voedselbank en Mars-spreekster: „Overal wordt geroepen dat de economie aantrekt, maar je hoort niemand over de mensen die door de crisis in de problemen raakten en nog jaren met de nasleep ervan zitten. Onder andere door het incassobeleid met onmenselijke woekerwinsten en ondeskundige bewindvoerders in het schuldentraject. We moeten terug naar een menselijke benadering. Stemmen dus.”