Minutenregistratie in wijkzorg verdwijnt

Uit eerder onderzoek van een belangenvereniging bleek dat verplegers 30 procent van de tijd kwijt zijn aan administratie.

Foto Roos Koole/ANP

De minutenregistratie waarmee wijkverpleegkundigen in blokjes van vijf minuten verantwoording moeten afleggen over hun werkzaamheden verdwijnt. Dat bevestigt een woordvoerder van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) naar aanleiding van berichtgeving van de Volkskrant donderdag.

Door het nieuwe ‘kwaliteitskader wijkverpleging’ moeten verpleegkundigen volgens de minister minder tijd kwijt zijn aan administratie. De wijkverplegers moeten nu via een app per vijf minuten registreren wat ze doen en waar ze zijn. Volgens het nieuwe kader krijgen verpleegkundigen meer verantwoordelijkheid en zouden ze minder tijd kwijt moeten zijn aan administratie. De minister heeft de Nederlandse Zorgautoriteit gevraagd de al eerder formeel afgeschafte norm te schrappen en met een alternatief plan te komen. Uiterlijk 1 april moet dit af zijn.

Werkdruk

Uit een onderzoek van belangenorganisatie voor verpleegkundigen V&VN bleek eerder dat wijkverplegers zo’n 30 procent van hun tijd kwijt zijn aan de registratie. Die komt boven op de toch al forse werkdruk. Vorig jaar wees een peiling onder de leden van dezelfde belangenvereniging uit dat 85 procent van de verpleegkundigen (in ziekenhuizen en de wijkverpleging) lijdt onder de werkdruk. Door een personeelstekort moeten verpleegkundigen vaak harder werken. Eind november voerden zij dan ook actie tegen de hoge werkdruk.

Lees ook: Meeste personeel ouderenzorg kampt met stress en schuldgevoel

De 5-minutenregistratie werd in 2009 al afgeschaft maar informeel bleef het systeem bestaan. Dat komt onder meer doordat vergoedingen van zorgverzekeraars op de minutenregistratie gebaseerd zijn. Instellingen gebruiken de registratie om gewerkte uren bij gemeenten te verantwoorden en te declareren.