In een jaar tijd 100 vrouwen erbij als hoogleraar

Toch blijft het aantal vrouwelijke hoogleraren in Nederland steken op zo’n 20 procent.

Foto Roos Pierson

Universiteiten in Nederland hebben het afgelopen jaar honderd nieuwe vrouwelijke hoogleraren benoemd. Dat maakte minister Ingrid van Engelshoven (OCW, D66) donderdag bekend, zo bericht de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Van de ongeveer 4.600 hoogleraren in Nederland is nu ruim 19 procent vrouw. De honderd benoemingen, volgens de Volkskrant vier keer zo veel als normaal, waren een speerpunt van oud-minister Jet Bussemaker (OCW, PvdA). In het kader van het Westerdijkjaar maakte zij vorig jaar bekend 5 miljoen euro uit te trekken om meer vrouwelijke hoogleraren aan te stellen. In een toelichting aan de Kamer schreef Bussemaker vorig jaar januari dat “het aandeel vrouwelijke professoren teleurstellend achterblijft”.

Lees ook deze blog van NRC-redacteur Maarten Huygen: Vrouwen worden juist eerder hoogleraar dan mannen

Niet alle Nederlandse universiteiten slaagden er afgelopen jaar in extra vrouwelijke hoogleraren te benoemen. Volgens gegevens van de NWO, die verantwoordelijk was voor de verdeling van het geld, vulden de universiteiten van Rotterdam en Wageningen minder plaatsen in dan beoogd. Die universiteiten hadden “beter moeten zoeken”, aldus minister Van Engelshoven in de Volkskrant. Het geld dat voor deze twee universiteiten was vrijgemaakt maar niet werd gebruikt, is herverdeeld onder andere onderwijsinstellingen.

Lees ook: Groei aantal vrouwelijke hoogleraren gaat traag

Uit de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2017 van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) bleek in december dat het percentage vrouwelijke hoogleraren met slechts 1,2 procent was gestegen ten opzichte van 2016. In vrijwel alle andere jaren van afgelopen decennium, met uitzondering van 2010-2011, lag de groei nog lager. Het LNVH ziet een gat tussen het aantal vrouwelijke afstudeerders en het aantal vrouwelijke promovendi en hoogleraren. Ruim 50 procent van de afstudeerders is in Nederland vrouw, maar het aantal vrouwen dat vervolgens promoveert, daalt al vijf jaar op rij.

De brancheorganisatie Vereniging van Universiteiten stelt dat diversiteit in de top van organisatie tot betere prestaties leidt. Alle Nederlandse universiteiten hebben daarom streefpercentages opgesteld voor het aantal vrouwelijke hoogleraren in 2020, variërend van 20 tot 35 procent. Uit recente data blijkt dat met name in de economie en techniek het percentage vrouwelijke hoogleraren achterblijft. In het huidige tempo zal gelijke representatie rond 2050 bereikt zijn.

Lees ook: Vrouwelijke wetenschappers doen niet onder voor mannelijke