Blokkade grootste deel melkveebedrijven opgeheven

Van 190 boerderijen is nog aanvullende informatie nodig voordat deze kunnen worden vrijgegeven.

Foto: iStock

Van de circa 2.200 melkveebedrijven die begin februari gedeeltelijk stilgelegd werden wegens fraude, zijn er 1.800 weer vrijgegeven. Dat schrijft minister Carola Schouten (Landbouw, ChristenUnie) donderdag in een brief aan de Tweede Kamer. Van 190 boerderijen is nog aanvullende informatie nodig voordat zij kunnen worden vrijgegeven. Ook zijn er nog bedrijven die geen aanvraag hebben gedaan voor opheffing van de blokkade.

In januari bleek bij een controle door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) dat honderden melk- en rundveebedrijven fraudeerden met de registratie van hun koeien. Boeren meldden dat koeien meer meerlingen kregen dan in werkelijkheid, waardoor ze meer koeien konden houden dan toegestaan. Bij ongeveer tweeduizend bedrijven lag het aantal meerlingen boven de 10 procent, terwijl normaal gesproken 3 tot 5 procent van de drachten meerlingen bevat.

De koeienfraude kwam voor Nederland uiterst ongelegen: Koeienfraude bezorgt Nederland imagoschade in Brussel.

Doordat de boeren pasgeboren kalveren als kalfjes van een andere koe registreerden, bleef de eigenlijke moederkoe in de administratie staan als een rund dat nog nooit gekalfd had. Dergelijke dieren tellen voor de helft mee in de fosfaatuitstoot, waardoor de boer een minder hoge heffing hoeft te betalen. De blokkade bestond uit een tijdelijk verbod op de aan- en afvoer van dieren.

Honderd bedrijven onterecht stilgelegd

Nederland heeft 23.200 bedrijven met melk- en rundvee. Aanvankelijk leek het er tijdens de steekproef in januari op dat er bij 7.700 bedrijven sprake was van fraude. Naarmate het onderzoek vorderde, bleek dit aan de ruime kant. Van de 2.200 bedrijven die uiteindelijk in februari werden stilgelegd, bleken honderd na een fout onterecht geblokkeerd. Die blokkade werd gelijk weer opgeheven.

De overige bedrijven zijn vrijgegeven nadat ze de juiste informatie hadden aangeleverd. Bedrijven kregen acht weken de tijd om hun gegevens op orde te krijgen. De Kamer stelde eerder kritische vragen aan de minister over de affaire. Landbouworganisaties vonden de maatregelen “buitenproportioneel”, maar daar is Schouten het niet mee eens, stelt ze in de brief.

Schouten schrijft ook dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 650 herstelmeldingen op geboorteregistraties heeft ontvangen van bedrijven die niet geblokkeerd zijn, om de moeder of de geboortedatum van een kalf aan te passen. De minister zegt het te waarderen dat boeren zich uit eigen beweging inzetten om de registratie kloppend te maken. De minister laat ook weten dat ze aan het onderzoeken is of het registratiesysteem verbeterd kan worden, omdat mogelijke tekortkomingen in het systeem onjuiste registratie in de hand kunnen werken.