Minister: ‘Nieuwe regels vrijwillige ouderbijdrage niet nodig’

De minister wil de wet over de vrijwillige ouderbijdrage niet aanpassen, maar ervoor zorgen dat de wet beter wordt nageleefd.

Minister Slob deelt de zorgen over de vrijwillige ouderbijdrage maar wil het probleem anders oplossen
Minister Slob deelt de zorgen over de vrijwillige ouderbijdrage maar wil het probleem anders oplossen Foto Bart Maat/ANP

Minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, ChristenUnie) wil de wet over de vrijwillige ouderbijdrage voor scholen niet aanpassen. Hij vindt dat de huidige wet beter moet worden nageleefd. Scholen en ouderraden moeten meer aandacht besteden aan het vrijwillige karakter van de bijdrage.

Dat schrijft Slob woensdag in een brief aan de Tweede Kamer. In 2017 werd in de Tweede Kamer een motie van de PvdA en SP aangenomen waarin een bovengrens aan de vrijwillige ouderbijdrage werd gesteld. GroenLinks en SP zijn momenteel bezig met een wet die het verbiedt kinderen uit te sluiten van activiteiten op school als hun ouders de vrijwillige bijdrage niet kunnen betalen. In het persbericht schrijven de partijen dat die ouders onder druk worden gezet.” Verhalen over leerlingen die niet mogen deelnemen aan activiteiten als het kerstdiner of een feestelijke diploma-uitreiking, gaan mij aan het hart”, schrijft Slob in zijn brief.

Duidelijkere communicatie en naleving

Naar aanleiding van de motie liet voormalig staatssecretaris Sander Dekker (VVD) alternatieve scenario’s voor de vrijwillige ouderbijdrage onderzoeken, zoals afschaffing, een maximum bijdrage of een inkomensafhankelijke bijdrage. De onderzoekers spraken daarover met betrokkenen, zoals het LAKS, scholen, schoolleiders, de PO-Raad, VO-raad, en de Inspectie van het Onderwijs. Conclusie van het onderzoek: de alternatieven kennen veel bezwaren, zoals verschraling van het aanbod of ingewikkelde uitvoering.

Dus concludeert Slob nu dat de huidige wet goed is, maar dat de wet wel beter moet worden gehandhaafd. Ook wil Slob met gedragsregels komen om te voorkomen dat kinderen worden uitgesloten van deelname aan schoolreisjes en gezamenlijke vieringen als kerstdiners.