Broeikasgas

Minder uitstoot door bedrijvigheid

Economische activiteiten in Nederland – zoals wegtransport, industrie en de dienstensector – stoten minder broeikasgassen uit. Dat maakte het CBS woensdag bekend. De daling is wel minder sterk dan het EU-gemiddelde. Daardoor is Nederland is op het gebied van ‘broeikasgasintensiteit’ (de uitstoot van broeikasgas gedeeld door het bruto binnenlands product) gezakt. Binnen de EU daalde Nederland sinds 2008 van de zesde naar de dertiende plaats. (NRC)