Brieven

Brieven

Oostvaardersplassen

Geen echt natuurpark

In de discussie over verhongerende dieren in de Oostvaardersplassen wordt niet meegenomen dat dit gebied in het geheel geen natuurpark is zoals bijvoorbeeld de parken in Oost-Afrika. De Oostvaardersplassen zijn een door de mens gecreëerd gebied waar door de mens geïntroduceerde dieren verblijven. Niet alleen leven deze dieren achter hekken, ook zijn er geen roofdieren. Die zorgen in de Afrikaanse parken voor een natuurlijk evenwicht, waardoor er weinig of geen uitgehongerd wild voorkomt, zelfs niet tijdens droge seizoenen. De beheerders van de Oostvaardersplassen moeten dan ook hun verantwoordelijkheid nemen en een keuze maken: bijvoeren of selectief afschieten, dit laatste op basis van de voedingsdraagkracht van het gebied.

Stemcomputer

Printje in de stembus

Eind jaren negentig stemden we in Nederland met stemcomputers. Dat werkte prima en snel. Totdat iemand ontdekte dat deze machines gehackt zouden kunnen worden, wat naar mijn weten nooit gebeurd is. En nu stemmen we alweer een paar jaar met het rode potlood. Romantisch, maar niet praktisch. Het tellen is tijdrovend en gaat vaak fout. Volgens mij is dit eenvoudig op te lossen. Je maakt stemcomputers zonder internetverbinding. Als je stemt, wordt er een printje gemaakt. De stemmer controleert dit en doet het in de stembus. Nadat de stembussen gesloten zijn, wordt het digitale bestand opgestuurd. Binnen een kwartier is de uitslag bekend. Een paar ambtenaren kunnen indien gewenst de digitale stemming rustig controleren door de geprinte stemmen te tellen.