Voorsorteren op het college-Van Rey

Roermond Weer figureert Jos van Rey prominent in de gemeenteraadsverkiezingen. Haalt de veroordeelde politicus het college in Roermond?

Jos van Rey van de Liberale Volkspartij Roermond debatteert in de gemeenteraad na zijn veroordeling door de rechtbank wegens corruptie in 2016.
Jos van Rey van de Liberale Volkspartij Roermond debatteert in de gemeenteraad na zijn veroordeling door de rechtbank wegens corruptie in 2016. Foto Marcel van Hoorn/ANP

Bart Lickfeld, tot voor kort fractievoorzitter van de VVD in de Roermondse gemeenteraad, staat bij de komende verkiezingen vijfde – op de lijst van D66. Hij legt uit: „De VVD-kandidatenlijst werd buiten de fractie om samengesteld. Met de keuze voor bepaalde mensen wordt voorgesorteerd op een coalitie met de Liberale Volkspartij Roermond van Jos van Rey, en mogelijk zelfs een wethouderschap van hem.”

De afgelopen jaren had Roermond een coalitie van CDA, VVD, D66, PvdA, GroenLinks en de Demokraten Swalmen. Van Reys LVR, met tien van de 31 zetels verreweg de grootste partij, voerde fel oppositie. Lickfeld relativeert: „Als je alle emotie weglaat, valt het alleszins mee met de polarisatie in de raad. 75 tot 80 procent van de voorstellen, moties en de amendementen, ook die van de LVR, krijgt raadsbrede steun.” Maar een college met „de tot twee keer toe veroordeelde” Van Rey of een LVR die „nooit duidelijk afstand heeft genomen” van diens fraude neemt Lickfeld niet voor zijn rekening.

Van Rey werd in december vorig jaar in hoger beroep veroordeeld tot een jaar voorwaardelijke celstraf voor corruptie, stembusfraude en schending van het ambtsgeheim. Ook mag hij twee jaar geen bestuurlijk ambt bekleden. De 72-jarige ex-wethouder vecht die straffen aan bij de Hoge Raad. Intussen is hij lijstduwer van de LVR. In 2014 kreeg hij op die positie ruim 3.000 voorkeurstemmen.

Lickfeld sluit niet uit dat VVD, LVR en Denk straks in Roermond een coalitie vormen. Eerste op de VVD-lijst is Raja Fick-Moussaoui. Lickfeld: „Als VVD-wethouder leek ze de afgelopen tijd de LVR soms beter te informeren dan haar eigen fractie.” Fick-Moussaoui was de afgelopen dagen niet bereikbaar voor commentaar.

Nummer twee op de VVD-lijst is Vincent Zwijnenberg, oud-wethouder en oud-medewerker van Van Reys verzekeringskantoor. En twee jaar geleden, bij de Statenverkiezingen, lijsttrekker van Van Reys Volkspartij Limburg. Lickfeld: „Binnen de VVD gelden afspraken dat je dan niet kort daarna kunt opduiken op de VVD-lijst.”

Doet Lickfeld dan met zijn overstap van VVD naar D66 niet precies hetzelfde? „Jawel. Alleen heeft D66 daar intern niets over afgesproken. Anders had ik een vastgestelde termijn gewacht voordat ik me kandidaat stelde.”

Onno Hoes, voorzitter van de VVD Regio Zuid, ziet geen reden tot ingrijpen bij de Roermondse afdeling. Plaatselijke afdelingen hebben veel autonomie bij het samenstellen van hun lijsten en het schrijven van hun verkiezingsprogramma, zegt hij. Op coalitievorming in Roermond wil Hoes niet vooruitlopen. „Dat wordt speculatief. Wat is de uitslag van de verkiezingen? Wie gaan een coalitie vormen? Draagt de LVR Van Rey inderdaad voor als wethouder?”

Worden die vragen allemaal met ja beantwoord, dan komt de Roermondse burgemeester Rianne Donders (CDA) in een lastig parket. Ze is in 2015 binnengehaald met de opdracht extra toe te zien op de integriteit. Haar verhouding met de LVR is gespannen. Eerder drong Donders al aan op wettelijke mogelijkheden om in opspraak geraakte gemeenteraadsleden en wethouders te schorsen voor de duur van een strafproces. „Sommige gevoelige en complexe zaken rondom integriteit van bestuur en ondermijning zijn lokaal niet oplosbaar”, zegt ze. „De discussie ligt nu eindelijk waar die moet liggen: bij de minister en de Kamer.”

Gaat Donders met deze voorgeschiedenis een eventueel college met Van Rey meemaken? Als ze opstapt, zou ze – na Luc Winants in Brunssum die wegging toen wethouder Jo Palmen aanbleef – de tweede burgemeester in korte tijd zijn die pijnlijk stuit op de beperking in die functie als hoeder van de integriteit. Donders laat het nog even in het midden: „Elk college waarvan ik de integriteit kan onderschrijven, is voor mij een acceptabel college.”