Brieven

Universele wensen

Foto Abdulmonam Eassa/AFP

In NRC (2/3) wordt in een twistgesprek bediscussieerd of mensenrechten een vorm van westers kolonialisme zijn. Laten we voorop stellen dat het lastig te beargumenteren is dat het recht om te leven en het recht om niet gemarteld te worden gebaseerd zijn op westerse gedachten en wensen. Kinderen die op dit moment vastzitten in het Syrische Oost-Ghouta willen niets anders, daar kunt u mij niet anders van overtuigen. Omdat de rechten gebaseerd zijn op wat de grote meerderheid van de mensen wil, zijn ze als geheel niet westers te noemen. Wel kun je stellen dat bepaalde specifieke rechten westers zijn, maar ditzelfde argument kan ook andersom gemaakt worden. Het recht op ontwikkeling bijvoorbeeld wordt fel bekritiseerd door westerse landen. Toch staat dit al sinds 1994 regelmatig op de agenda van de Verenigde Naties en vormt het een kern van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Het probleem met mensenrechten is dat westerse landen zich superieur opstellen in hun activisme, terwijl ze vaak zelf evengoed mensenrechten schenden. De Verenigde Staten zijn hier het onbetwiste voorbeeld van, maar ook Nederland en EU-bondgenoten hebben geen schone lei. Door mensenrechten als westers weg te zetten, wordt de waarde ondermijnd van een raamwerk dat onze vrijheid waarborgt. De dialoog moet anders, de rechten niet.