Saaiheid van Blok past bij stemming op het Binnenhof

De Haagse Stemming Over 15 dagen zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Schrijf je in om deze politieke nieuwsbrief per mail te ontvangen.

Het kabinet Rutte III is zijn vijfde maand begonnen met een nieuwe minister, maar van concrete uitvoering van het regeerakkoord komt het nog weinig. De tijd wordt gedood met initiatiefwetten en zorgen over het lokaal bestuur.

ALS HET KABINET HET NIET DOET: Terug van reces heeft de Tweede Kamer opnieuw een week vol initiatiefwetsvoorstellen en dertigledendebatjes voor de boeg. Zo wordt vandaag gesproken over de seksschandalen bij internationale hulporganisaties, gestemd tegen de EU-nepnieuwspolitie en voor het afmaken van agressieve honden en is weer een nieuwe initiatiefwet aangekondigd. Vier linkse partijen willen onder aanvoering van PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen bedrijven verplichten aan te tonen dat ze vrouwen en mannen gelijk belonen. Ze moeten een certificaat halen en een deel van hun loonadministratie overdragen om de loonkloof (volgens het CBS zo’n 6 procent) te dichten. In IJsland is recent een dergelijke wet aangenomen, maar hier lijkt die weinig kansrijk. De VVD schiet het voorstel meteen af. De enige coalitiepartij waarvan sympathie te verwachten is, D66, houdt zich op de vlakte.

BUZABLOK: Morgen mag Stef Blok naar de koning om te worden beëdigd voor zijn vierde ministerschap in (behalve Veiligheid en Justitie nam hij ook Binnenlandse Zaken waar toen Ronald Plasterk ziek was). Gisteren vertelde hij dat hij al direct na het aftreden van Halbe Zijlstra door Rutte was gebeld, maar dat hij bedenktijd wilde. Uiteindelijk kon Blok “een dringend beroep” van de premier niet “ijzerenheinig” afwijzen omdat hij eerder had gezegd niet terug te keren. “Het aantal mensen met kabinetservaring is overzichtelijk”, constateerde hij. Met dit soort benoemingen blijft dat argument eeuwig van kracht.

Lof der saaiheid: Blok, die zichzelf eerder “de vaste flexkracht van het kabinet” en “a safe pair of hands” noemde, wordt alom geprezen om zijn degelijkheid, onzichtbaarheid en saaiheid. Blok is de man “over wie niemand iets wil weten” (de Volkskrant), die “rust brengt alsof hij een dosis valium is” (AD), “begint te lijken op Henk Kamp” (Trouw) en “liever de strenge boekhouder dan de wereldreiziger” is (NRC). Al ontkent de nieuwe minister dat laatste: hij is na zijn vertrek van het Binnenhof vorig jaar met zijn vrouw helemaal naar Australië op vakantie geweest.

BUITEN HET BINNENHOF I: In de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen nemen ook de zorgen over integriteitskwesties op lokaal niveau toe. In Roermond sorteert de VVD voor op een nieuw college met de geroyeerde oud-wethouder en -senator Jos van Rey. Dat vreest althans de VVD-fractievoorzitter, die daarom is overgelopen naar D66. Van Rey, lijstduwer van de door hem opgerichte Liberale Volkspartij Roermond, mag van de rechter geen bestuurlijk ambt bekleden, maar de vraag is of de burgemeester daar iets tegen kan doen. Naar aanleiding van de kwestie met Jo Palmen in Brunssum heeft Kajsa Ollongren nog voor de raadsverkiezingen maatregelen beloofd die de burgemeester meer macht geven, maar ze adviseert gemeenten eerst iets te doen aan zetelroof.

Buiten het Binnenhof II: In Brussel ligt ondertussen een strijdplan klaar voor de handelsoorlog die Donald Trump voor ogen heeft: met procedures, beschermingsmechanismen en een eigen boycot van Amerikaanse producten.

WAT WIJ LEZEN:

Woede, woester, woestst: Politiek columnist Tom-Jan Meeus schrijft vandaag over ‘de wet van de groeiende woede‘ die geldt onder burgers (geen woede, geen aandacht), maar vooral onder politici. “Als zij voortdurend woede op elkaar communiceren voor wat stemmen, legitimeren ze burgers hetzelfde na te streven. Dan stimuleren ze dat steeds meer mensen woedend doen - niet omdat ze het zijn, maar omdat het werkt.”

Dekmantel: Een wet die betrekkelijk geruisloos werd aangenomen, staat binnenkort de FIOD, de marechaussee, de Belastingdienst en de Arbeidsinspectie toe infiltranten in te zetten en vertrouwelijke communicatie af te luisteren.

QUOTE VAN DE DAG:

“In de koopkrachtplaatjes vind je geen baan, maak je nooit promotie, krijg je geen kinderen, ga je niet scheiden, ga je nooit met pensioen.”

Laura van Geest, directeur van het Centraal Planbureau, pleit er in de Volkskrant voor ons niet blind te staren op de koopkrachtplaatjes van het Centraal Planbureau.