CPB: Nederlandse economie blijft flink groeien

Volgens het CPB groeit de economie dit jaar met 3,2 procent en volgend jaar met 2,7 procent. De werkloosheid daalt richting het laagste niveau sinds 2001.

Foto Koen van Weel/ANP

De Nederlandse economie blijft groeien. Volgens de jongste ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) groeit de economie dit jaar met 3,2 procent en volgend jaar met 2,7 procent. De werkloosheid daalt richting het laagste niveau sinds 2001.

Het bruto binnenlands product (bbp) nam vorig jaar met 3,1 procent toe, de sterkste groei in tien jaar. De Nederlandse economie presteert met deze cijfers beter dan de andere landen in de eurozone. De laatste cijfers verschillen weinig van de raming in december. Tot nu toe was het CPB uitgegaan van een groei dit jaar van 3,1 procent.

De werkloosheid daalt volgens het CPB van 4,9 procent in 2017 naar 3,9 procent dit jaar en in 2019 naar 3,5 procent. Het planbureau signaleert dat bedrijven weer vaker vaste contracten uitdelen en hogere salarissen bieden om mensen vast te houden of aan te trekken. Door stijgende arbeidskosten en de verhoging van het lage btw-tarief stijgt de inflatie in 2019 naar 2,3 procent. Maar door de hogere lonen en lagere belastingen neemt de gemiddelde koopkracht toch met 1,6 procent toe.

Brexit kan nog roet in het eten gooien

De sterke economische cijfers zijn volgens het CPB onder andere te danken aan de gunstige internationale conjunctuur, lage rente, florerende woningmarkt en stijgende overheidsuitgaven. De investeringen in onderwijs en defensie, en de toenemende zorgkosten zorgen er aan de andere kant wel voor dat het begrotingsoverschot niet verbetert. Vorig jaar bedroeg het overschot 1,1 procent van het bbp; dit jaar komt dat uit op 0,7 procent en volgend jaar op 0,9 procent.

Het CPB waarschuwt wel dat de koopkrachtplaatjes door veel onzekerheden zijn omgeven. De onzekerheid rond de besluitvorming over de gaswinning uit het Groningerveld heeft ongunstige gevolgen voor de overheidsfinanciën en de economische groei, tekent het planbureau aan. Ook is in de raming rekening gehouden met een ‘mild’ Brexit-scenario. Een chaotische Brexit of een ongunstig onderhandelingsresultaat met het Verenigd Koninkrijk kunnen de Nederlandse economie nadelig beïnvloeden.

CPB: stop met fixatie op koopkrachtplaatjes

In een opiniestuk in de Volkskrant roept CPB-directeur Laura van Geest maandag het kabinet en de Tweede Kamer op om hun fixatie op koopkrachtplaatjes los te laten. Van Geest en onderzoeker Patrick Koot schrijven dat koopkrachtplaatjes een belangrijke rol spelen bij verkiezingsprogramma’s, regeerakkoorden en Prinsjesdag, maar ze geven een ‘gestileerde weergave van de werkelijkheid’:

‘In de koopkrachtplaatjes vind je geen baan, maak je nooit promotie, krijg je geen kinderen, ga je niet scheiden, ga je nooit met pensioen. Ook al zijn de (dynamische) effecten daarvan soms veel forser, in de plaatjes blijft alles bij het oude. (..) Statische koopkrachtplaatjes bieden beleidsmakers inzicht op hoofdlijnen, maar zijn minder geschikt voor de vertaling naar de privéportemonnee.’