Brieven

Brieven 6/3/2018

Reactie op Bas Heijne

Decimering Khoikhoi

Bas Heijne meent in zijn column (Vermoorde onschuld, 3/3) dat mijn verklaring voor de dramatische decimering van de Khoikhoi, namelijk geïmporteerde ziekten in combinatie met oorlogen, naadloos overgaat in bagatellisering.

Ik zal zijn oordeel ter harte nemen en de achteruitgang van deze groep, evenals van de autochtone bewoners van de Nieuwe Wereld, Australië en Nieuw-Zeeland, niet langer aan ongrijpbare pathogenen toeschrijven, maar aan echte schurken van vlees en bloed, vooral afkomstig uit Nederland.

Oostvaardersplassen (1)

Bestrijd ook bio-industrie

Gepassioneerde ‘bijvoerders’ van dieren in de Oostvaardersplassen, waaronder veel boeren, verlichten het leed van dieren. Het zou ze sieren als ze even empathisch actief zouden worden in de stallen van de bio-industrie, deze dieren hebben zeker meer te lijden.

Oostvaardersplassen (2)

Maak er iets anders van

Elke keer dat de trein mij langs de Oostvaardersplassen voert, zie ik een lelijke steppe met enkele dode struiken en bomen, en een aantal grote grazers. Het ziet er niet uit.

Een bezoek aan dit gebied veranderde mijn mening niet: botanisch volstrekt oninteressant en er waren amper vogels, terwijl het begin september was en mooi weer.

Schrijf daarom een internationale prijsvraag uit voor een nieuw plan voor de Oostvaardersplassen, een plan dat wél biodiversiteit geeft en niet elk jaar opnieuw conflict over voeren versus niet-voeren. Wie neemt het initiatief voor zo’n prijsvraag? Het ministerie van Landbouw en Natuur?

suiker

Duidelijke labels

Dat we dik worden van suiker en dat het slecht is voor onze tanden weten we allemaal. Op het moment dat we een taart opeten, weten we precies waar we mee bezig zijn: we nemen de bewuste beslissing eens lekker te genieten van iets ongezonds. Niets mis mee.

Dit is anders bij producten die we als ‘hartig’ of zelfs gezond beschouwen. Een voorbeeld: ik kocht ‘ambachtelijk’ uitziend, donker knäckebröd van een bekend merk. Mijn dochter attendeerde me erop dat in dat merk altijd veel suiker zit. Dit stond keurig op het etiket vermeld, maar omdat ik niet verwacht dat er suiker in volkorenknäckebröd zit, lees ik het etiket niet.

De voedselindustrie hoeft van mij niet verplicht te worden toegevoegde suikers uit hun producten te halen. Wel vind ik dat bij producten die niet als zoet bedoeld zijn, het toegevoegde suikerpercentage in grote rode cijfers op de verpakking moet staan. Dan kunnen we kiezen tussen knäckebröd, muesli of pizza met of zonder suiker. Op een gegeven moment wordt suikervrije pizza of tomatensoep wel weer hip. Dan mogen de fabrikanten trots met grote groene cijfers vermelden: ‘Natuurlijk geen toegevoegde suikers in dit product’.’

Correcties/aanvullingen

Bathymetrische kaart

In het artikel Waarom staat de noordpool niet op de kaart (3/3, p. W12) wordt gesproken van een barometrische kaart. Dit is niet juist, het gaat om een bathymetrische kaart.

Oostvaardersplassen

Bij het inkorten van de brief Voer een beetje bij (3/3, p. O10) is de bedoeling van de briefschrijver verloren gegaan. De niet-ingekorte brief is te lezen op nrch.nl/6dmq.

Bas Czerwinski

De foto op de cover van het Sportkatern (5/3) is niet gemaakt door Remko de Waal, maar door Bas Czerwinski.