Almere snelstgroeiende regio buiten de Randstad

Ook Amersfoort, Lelystad en Zwolle zijn in trek bij forenzen. Almere wordt inmiddels gerekend tot de Randstad.

Foto Lex van Lieshout/ANP

Almere is de snelstgroeiende regio buiten de Randstad, zowel qua inwoneraantal, economie en werkgelegenheid. Dat blijkt uit dinsdagavond gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het inwoneraantal van Almere groeide in twintig jaar tijd met 75 procent. Ook de regio’s Haarlemmermeer en omgeving en Flevoland-Midden namen in die periode qua bevolkingsaantal flink toe. Iets sneller dan het landelijk gemiddelde groeiden de regio’s Amersfoort, de Noordoostpolder en Urk en de omgeving rondom Den Haag.

Het CBS concludeert dan ook dat de Randstad zich richting het noordoosten van het land uitbreidt. Almere kan qua bevolkingsdichtheid inmiddels zelfs tot de Randstad gerekend worden.

Groei beperkt tot steden

Twee populaire steden, Almere en Amersfoort, groeien door de toename van forenzen die dagelijks naar de Randstad trekken. Zo werkte in 2015 al 41 procent van de mensen in de regio Amersfoort in de Randstad. Van alle werknemers uit Almere was dit 42 procent. De toestroom van randstedelijke werknemers naar buitengebieden blijft wel beperkt tot de steden. In Flevoland werkt gemiddeld maar iets meer iets meer dan een kwart van de inwoners in de Randstad.

Behalve Almere en Amersfoort zijn ook Lelystad en Zwolle in trek bij forenzen. Daar nam net als in Almere niet alleen de bevolkingsgroei, maar ook de economie en werkgelegenheid toe. In Noord-Brabant nam de werkgelegenheid en economie toe, maar bleef de bevolkingsgroei juist achter. Een mogelijke verklaring is volgens de onderzoekers van CBS dat de bouw van woningen in deze provincie achterblijft.

Steeds meer jonge gezinnen verlaten Amsterdam: inmiddels trekt 40 procent naar randgemeenten. Goedkopere huizen, meer ruimte, meer rust en meer groen.

Het rapport geeft geen verklaring voor de toegenomen populariteit van met name Almere en Amersfoort. In 2014, het jaar van de dertigste verjaardag van Almere, bleek al dat Almere-Amsterdam het drukste woon-werktraject van Nederland is. Mogelijk heeft dit te maken met de groeiende woningprijzen in de Randstad. Vooral in Amsterdam namen de huizenprijzen sinds 2015 fors toe. Vorig jaar bereikte de WOZ-waarde van Amsterdamse huizen zelfs een recordhoogte.

Kaart afkomstig van CBS