Brieven

Brieven

Frits Abrahams laat zich behoorlijk intimideren door een persoon die hem in een toiletruimte helpt een papieren handdoek te bemachtigen (De ergste vuilakken, 28/2). Volgens die meneer kunnen personen in het toilet besmet raken via knopjes, kranen, deurklinken en vooral blowers. Om ziek te worden van de micro-organismen die in toiletruimtes aanwezig zijn, moet je ze wel binnenkrijgen: in je longen of in je maagdarmkanaal. Mits ze in voldoende hoeveelheid worden ingeslikt, kunnen de ziekteverwekkers die in een toiletruimte aanwezig zijn vooral maagdarminfecties veroorzaken. Op handen zitten tientallen miljoenen bacteriën, die een belangrijke rol vervullen bij de bescherming van de huid. Ze worden verdeeld in residente en transiënte micro-organismen. De residenten leven op onze huid en zorgen voor bescherming. De transiënten komen erop door aanrakingen. Tussen de transiënten kunnen zich ziekteverwekkers bevinden. Grote boosdoeners zijn in dat geval ontlasting, rauw vlees en rauwe groenten waarmee men in contact komt. Gelukkig voelen die transiënten zich niet thuis op handen en sterven ze na verloop van tijd. Door je handen goed ter wassen, raak je een flink deel van de transiënte flora kwijt. Geen enkele reden dus om bang te zijn voor welke bacteriën dan ook in je directe omgeving. Hygiënisch gedrag kan veel ellende voorkomen.