Tientallen dode kalveren bij stalbrand Zwaagdijk

De brandweer wist 85 kalveren levend de stal uit te krijgen. Zeker 23 dieren overleefden de brand niet.

Foto Alexander Schippers / ANP

Bij een grote brand in een koeienstal zijn in het Noord-Hollandse Zwaagdijk zaterdagmiddag zeker 23 kalveren omgekomen. Volgens de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord een aantal dieren door de brandweer uit de brandende stal gered worden. Een dierenarts is aanwezig om voor de gewonde dieren te zorgen. In eerste instantie werd melding gemaakt van zestig tot tachtig dode dieren.

Enige tijd was de brand uitslaand, waarbij de vlammen tot boven het dak kwamen. Later nam het vuur in hevigheid af, maar ontstonden er dikke rookwolken die tot ver in de omgeving te zien waren. De Veiligheidsregio adviseert omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden. De brandweer laat de koeienstal, die als verloren wordt beschouwd, gecontroleerd afbranden.

Voor zover bekend zijn er geen mensen gewond geraakt bij de brand. Hoe het vuur kon ontstaan wordt nog onderzocht.

Steeds meer stalbranden

In de zomer van 2017 werd de veehouderij opgeschrikt door een aantal stalbranden, waarbij duizenden dieren om het leven kwamen. Een grote brand in een varkensstal bij het Betuwse dorp Erichem leidde tot een landelijke discussie over de brandveiligheid van veestallen. Een van de problemen is dat strengere veiligheidsvoorschriften alleen gelden voor nieuwe stallen, waarbij oudere stallen worden ontzien.

Waarom het aantal branden toeneemt: Steeds meer stalbranden ondanks actieplan