Recensie

Recensie

Denis Johnson ernstig duistere wereld

Denis Johnson (1949-2017) was een poëtische Amerikaanse schrijver, niet op de vage pasteltinten-manier, maar op een manier die taal simultaan de ruwste en de fijnste korrel schuurpapier kan laten zijn. Die een wrang-geestige en ook ernstig duistere wereld kon oproepen. Een stijl zonder zinloos vertoon, zonder razzle dazzle; een waarlijk dichterlijke stijl waarin de keuze van één woord, één beeld, één anekdote een nieuw en soms subliem venster op de verwassen wereld opende. Altijd stond die stijl ten dienste van de thema’s die zijn oeuvre bepaalden: het fluisteren van oude wonden, het genadeloze bestaan en de genade die er in de marges alsnog gevonden kan worden. Tot de allerlaatste snik.

Denis Johnson: De gulheid van de zeemeermin Vert. Peter Bergsma (The Largesse of The Sea Maiden). De Bezige Bij, 224 blz. 19,95 euro

●●●●