Wie is de zelfbewuste Nora die islamofobie wil tegengaan?

Via social media geeft het islamitische personage commentaar op anti-islamuitspraken van politici in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart.

Foto via noraspreekt.nl

Ineens verscheen eind februari op Twitter een zelfbewuste en jonge islamitische vrouw die op spitsvondige wijze reageerde op anti-islamuitspraken. Zo hekelde ze een PVV’er uit Zoetermeer die voorstander is van een moskeeverbod en noemde ze schertsend de grondwet ook maar een “obstakel”. Wie is dit getekende figuur met een roze hoofddoek en make-up in dezelfde kleur die commentaar levert onder de naam ‘Nora Spreekt’?

Nora introduceerde zichzelf op 22 februari met de mededeling dat ze in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen reageert op “islamofobe uitspraken” van politici, opiniemakers en journalisten. Tegelijkertijd werd de website noraspreekt.nl gelanceerd met een uitgebreid antwoord van Nora.

Bewust gekozen voor term islamofobie

Er blijkt een vierkoppige redactie schuil te gaan achter het islamitische personage. Daarnaast zijn er tien deskundigen die teksten leveren voor de website. Aanspreekpunt is publicist Enis Odaci. Hij laat telefonisch weten dat er rond verkiezingen veel over moslims en de islam wordt gezegd en dat er behoefte is aan tegengeluid. Volgens Odaci is “Nora een beetje een mysterieus karakter” die soms met een kwinkslag, soms boos en soms luchtig reageert op islamofobie.

Deze term is omstreden onder islamcritici omdat volgens hen alle kritiek over de islam hieronder wordt geschaard. De publicist uit Hengelo heeft bewust hiervoor gekozen, zo vertelt hij:

“Wij kiezen voor de term islamofobie omdat er systematisch op een negatieve manier gesproken wordt over moslims. Zij worden voorzien van een negatief label en er is geen oog voor de diversiteit onder moslims. Dat leidt tot mechanismen van uitsluiting- ook politiek gezien”.

Odaci doelt op een moskeeverbod, het weren van imams of het verbieden van het dragen van een niqaab. Volgens de publicist, voorzitter van de stichting Humanislam, mag je altijd kritiek leveren op de islam. Odaci vindt het echter belangrijk dat er serieus gediscussieerd wordt over islamofobie in Nederland. Zeker na een voorval van een veertienjarig meisje uit Emmeloord dat werd mishandeld, omdat ze haar hoofddoek niet af wilde doen. Reden voor Nora om te reageren:

Subsidie van Stichting Democratie en Media

Het islamitische personage heeft in korte tijd op social media veel reuring veroorzaakt, aldus Odaci. “Je ziet zowel pro-islam- als anti-islamreacties en sommige twitteraars gaan met elkaar in discussie. Daar hoopten we ook op.” Nora is in ieder geval actief tot een week na de gemeenteraadsverkiezingen en wordt bij succes “nieuw leven ingeblazen”.

Voor dit project hebben Odaci en zijn collega’s subsidie ontvangen van Stichting Democratie en Media. Om hoeveel geld dit gaat, maakt Odaci pas bekend na evaluatie van het project. Dan volgt een financiële verantwoording op de website, zo belooft hij.